Úrad komisára pre osoby so ZP  
Návrh navýšenia rozpočtu na rok 2023  
na OP - CAT - vytvorenie pobočiek  
mesačne mesačne  
1 mzda všetci  
ročne  
611 mzdy Košice  
mzdy B.B.  
výpočet:  
3 právnici  
3 právnici  
1 právnik  
1 asistent  
SPOLU:  
2144  
2144  
2144  
1300  
6432  
77184  
77184  
25728  
15600  
195696  
6432  
2144  
1300  
mzdy Bratislava  
mzdy Bratislava  
620 odvody 35,20%  
odvody Košice  
odvody B.B.  
27169  
27169  
14547  
68885  
Odvody Bratislava  
SPOLU:  
631001 cestovné Košice  
cestovné B.B.  
výpočet:  
500 x 12  
500 x 12  
400 x 12  
6000  
6000  
4800  
cestovné Bratislava  
632003 poštovné a telefon Košice  
poštovné a telefon B.B.  
poštovné a telefon Bratislava  
633001 prac.stoly a stoličky Košice  
prac.stoly a stoličky B.B.  
prac.stoly a stoličky Bratislava  
633002 PC a tlačiarne Košice  
PC a tlačiarne B.B.  
PC a tlačiarne Bratislava  
633006 kancelársky materiál Košice  
Kancelársky materiál B.B.  
Kancelársky materiál Bratislava  
634001 PHM Košice  
výpočet:  
výpočet:  
výpočet:  
výpočet:  
výpočet:  
120 x 12  
120 x 12  
100 x 12  
1440  
1440  
1200  
1500  
1500  
1000  
2700  
2700  
1800  
1200  
1200  
720  
3600  
3600  
2400  
300  
300  
300  
3 zam. X 500  
3 zam. X 500  
2 zam. X 500  
900 € x 3 os  
900 € x 3 os  
900 € x 2 os  
100 € x 12  
100 € x 12  
60 € x 12  
300 € x 12  
300 € x 12  
200 € x 12  
na 1 vozidlo  
na 1 vozidlo  
na 1 vozidlo  
PHM B.B.  
PHM Bratislava  
634002 Servis Košice  
Sevis B.B.  
Servis Bratislava  
634003 Poistenie Košice  
472  
výpočet:  
výpočet:  
PZP 128 €  
havarijné 344 €  
Poistenie B.B.  
Poistenie Bratislava  
636001 nájomné Košice  
nájomné B.B.  
472  
472  
6000  
6000  
6000  
500 x 12  
500 x 12  
500 x 12  
Nájomné Bratislava  
637014 príspevok na str.lístky Košice  
príspevok na str.lístky B.B.  
výpočet:  
3 osoby x 260 pr.dní  
3 osoby x 260 pr.dní  
2 osoby x 260 pr.dní  
780 dní  
780 dní  
520 dní  
1930  
1930  
1287  
príspevok na str.lístky Bratislava  
637016 prídel do SF 1% Košice  
prídel do SF 1% B.B.  
výpočet:  
77184 x 1%  
77184 x 1%  
41328 x 1%  
772  
772  
413  
prídel do SF 1% Bratislava  
Bežný transfer  
SPOLU:  
336801  
711001 kapitálové výdavky  
75000 3 ksosobný automobil  
SPOLU:  
75000  
411801  
Rozpis jednotlivých pracovísk  
Názov položky  
611 mzdy  
Pracovisko Pracovisko B.B.  
Pracovisko Bratislava  
77184  
27169  
6000  
1440  
1500  
2700  
1200  
3600  
300  
77184  
27169  
6000  
1440  
1500  
2700  
1200  
3600  
300  
41328  
14547  
4800  
1200  
1000  
1800  
720  
620 odvody  
631001 cestovné  
632003 poštovné a telefon  
633001 prac.stoly a stoličky  
633002 PC a tlačiarne  
633006 kancelársky materiál  
634001 PHM  
2400  
300  
634002 Servis  
634003 Poistenie  
472  
472  
472  
636001 nájomné  
637014 príspevok na str.lístky  
637016 prídel do SF 1% Košice  
6000  
1930  
772  
6000  
1930  
772  
6000  
1287  
413  
SPOLU:  
130267  
130267  
76267  
780 dní x 4,5 € cena str.lístka x 55%  
780 dní x 4,5 € cena str.lístka x 55%  
520 dní x 4,5 € cena str.lístky x 55%  
SPOLU:  
195696  
68885  
16800  
4080  
4000  
7200  
3120  
9600  
900  
1416  
18000  
5147  
1957  
336801