VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: ÚV- 36099/2022
Národnej rady Slovenskej republiky
1205
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z.
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z.
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava september 2022