VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-32011/2022
Národnej rady Slovenskej republiky
1122
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava august 2022