Tabuľky sa po vyplnení Kroku 1 - Kalkulačka vyplnia sami a môžu byť skopírované do Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie (PP)
Tabuľka č. 1: Zmeny nákladov v prepočte na podnikateľské prostredie, Vyhodnotenie pravidla 1in2out
TYP NÁKLADOV Zvýšenie nákladov v € na PP Zníženie nákladov v € na PP
A.Dane, odvody, clá a poplatky, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality 4 057 000 0
B. Iné poplatky 0 0
C. Nepriame finančné náklady 0 0
D. Administratívne náklady 0 3 838 727
Spolu = A+B+C+D 4 057 000 3 838 727
 Z toho
E. Vplyv na mikro, malé a stredné podn. 0 0
F. Úplná harmonizácia práva EÚ
(okrem daní, odvodov, ciel a poplatkov, ktorých cieľom je znižovať negatívne externality)
0 0
VÝPOČET PRAVIDLA 1in2out: IN OUT
G. Náklady okrem výnimiek = B+C+D-F 0 3 838 727
Tabuľka č. 2: Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií
P.č. Zrozumiteľný a stručný opis regulácie
(dôvod zvýšenia/zníženia nákladov na PP)
Číslo normy
(zákona, vyhlášky a pod.)
Lokalizácia
(§, ods.)
Pôvod regulácie:
SR/EÚ úplná harm./EÚ harm. s možnosťou voľby
Účinnosť regulácie Kategória dotk. subjektov Počet subjektov spolu Počet subjektov MSP Vplyv na 1 podnik. v € Vplyv na kategóriu dotk. subjektov v € Druh vplyvu
In (zvyšuje náklady) /
Out (znižuje náklady)
1 Doplnenie pravidiel pre zisťovanie základu dane stálej prevádzkarne nerezidenta na území SR 595/2003 Z. z. § 17 ods. 1 písm. d) a e) SK 01.01.23 stále prevádzkarne nerezidentov na území SR 80  N 246 19 647 Out (znižuje náklady)
2 Doplnenie pravidiel transferového oceňovania (bezpečný prístav) 595/2003 Z. z. § 17 ods. 5 písm. a) SK 01.01.23 podnikateľské subjekty 120 000  N 31 3 683 813 Out (znižuje náklady)
3 Vykazovanie technických rezerv v poisťovníctve 595/2003 Z. z. § 20 ods. 8 SK 01.01.23 poisťovne 28 - 491 13 753 Out (znižuje náklady)
4 Automatická registrácia na daň z príjmov 595/2003 Z. z. § 49a      SK 01.01.23 FO  a PO s povinnosťou registrácie v ŽR a OR 95 000  N 1 121 515 Out (znižuje náklady)
5 Obmedzenie úrokových nákladov u PO 595/2003 Z. z. § 17k EÚ úplná harmonizácia 01.01.24 PO podnikateľské subjekty 20 - 202 850 4 057 000 In (zvyšuje náklady)
6 0 0 0 0 - 0 - - 0 0 0
7 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
8 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
9 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
10 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
11 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
12 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
13 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
14 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
15 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
16 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
17 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
18 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
19 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
20 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
21 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
22 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
23 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
24 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
25 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
26 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
27 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
28 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
29 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
30 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
31 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
32 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
33 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
34 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
35 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
36 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
37 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
38 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
39 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
40 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
41 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
42 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
43 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
44 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
45 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
46 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
47 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
48 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
49 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte 
50 0 0 0 vyberte  - 0 - - 0 0 vyberte