Zoznam
kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska
______________________________________________________________
1.MgA. Peter Badač, ArtD.
2.Mgr. Tibor Búza
3.Ing. Ivan Golian, CSc.
4.Mgr. Peter Janků, Phd., ArtD.
5.Mgr. Ľuboš Machaj
6.PhDr. Jaroslav Rezník
7.Ing. Vladimír Seman
8.Ing. Daniel Živica