ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA
Číslo: ÚPN-K-2022/02741
Materiál na rokovanie
Národnej rady SR
1029
Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2021
___________________________________________________________________________
Podnet: Obsah materiálu:
§ 12 ods. 5 zákona č. 553/2002 Z. z.1. Návrh uznesenia
o sprístupnení dokumentov o činnosti2. Predkladacia správa
bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 19893. Výročná správa
a o založení Ústavu pamäti národa a doplnení
niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)
Predkladá: Návrh uznesenia:
Ján Pálffy Národná rada Slovenskej republiky
predseda Správnej rady
Ústavu pamäti národaberie na vedomie
Výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2021
Bratislava, máj 2022