VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: ÚV- 21149/2022
Národnej rady Slovenskej republiky
1038
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona
o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava máj 2022