Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
63. schôdza výboru
K č. CRD - 1246/2022
170
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
z 24. mája 2022
k vládnemu návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
A. súhlasí
s vládnym návrhom zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028);
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1028) schváliť
C.ukladá predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
.
Jarmila Vaňová, v. r.Kristián Čekovský, v.r.
overovateľka výborupredseda výboru