Tézy k návrhu Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zozname voľnočasových aktivít a maximálnej výške príspevku
na úhradu voľnočasových aktivít
Vo vykonávacom predpise, ktorý pripraví Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s úlohami, ktoré vyplývajú z návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude
1. ustanovený zoznam voľnočasových aktivít v oblasti kultúry, na úhradu ktorých môže byť príspevok na financovanie voľnočasových aktivít použitý,
2. po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovená maximálna výška príspevku na jednotlivé voľnočasové aktivity v oblasti kultúry.