Graf č.1
Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na SDS celkom ( účet 316 ) 931 767 142,21
pohľadávky na poistnom na základe výkazu, prihlášky evidované v účtovníctve (aj pred lehotou splatnosti) 182 442 489,47 1958,0% 19,58% 11,01
poistné 564 456 488,93 6057,9% 60,58% 65,06
penále 162 892 362,92 1748,2% 17,48% 21,04
pokuty 1 541 016,64 16,5% 0,17% 0,2
poplatky  954,71 0,0% 0,00% 0
preplatky na dávkach a regresy   12 669 503,77 136,0% 1,36% 1,92
Ostatné 7 764 325,77 83,3% 0,83% 0,77
100
60001506,68 464237742,1 158092827,7 1816807,97 1036,93 13461094,62 5086790,05