POKRAČOVANIE PROGRAMU
65. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky
10. mája 2022
HLASOVANIE
Utorok 10. mája 2022 o 11.00 hod.
82.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 972) – prvé čítanie
76.Návrh na voľbu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (tlač 964)
54.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Beluského a Petra Krupu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 983) prvé čítanie
55.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rastislava Schlosára a Magdalény Sulanovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 984) – prvé čítanie
56.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Medveckého, Rastislava Schlosára, Stanislava Mizíka a Petra Krupu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 985) – prvé čítanie
57.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Beluského a Rastislava Schlosára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 986) – prvé čítanie
58.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 988) – prvé čítanie
* * *
2.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, Anny Zemanovej, Petra Osuského a Vladimíry Marcinkovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (tlač 874) – druhé čítanie
(Prerušené rokovanie pred hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční na 65. schôdzi NR SR.)
23.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 908) – druhé čítanie
(Prerušené rokovanie pred hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční na 65. schôdzi NR SR.)
2
Pokračovanie 65. schôdze NR SR 10. mája 2022 o 9.00 hod.
63.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Valáška na vydanie zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa (tlač 998) – prvé čítanie
(Prerušená rozprava.)
65.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona o podpore štátneho nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 619) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poslanec M. Svrček.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
67.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ladislava Kamenického, Vladimíra Faiča a Richarda Takáča na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prerokovaniu verejnej cenovej politiky a opatrení na zamedzenie nežiadúceho cenového vývoja (tlač 987)
Návrh uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
68.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Kollára na odvolanie poslanca Mariána Kéryho z funkcie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 999)
Návrh uvedie poslanec M. Kollár.
71.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 897) – druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
72.Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 840) druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
73.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Lehotského, Michala Luciaka, Lukáša Kyselicu, Vladimíry Marcinkovej a Mariána Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (tlač 857) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
3
74.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej, Milana Vetráka, Gábora Grendela a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 931) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
* * *
89.Vystúpenie prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského 10. mája 2022 o 12.00 hod.
* * *
Body 66, 88, 69 a 70 sa prerokujú v utorok 10. mája 2022 od 14.00 hod.
66.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa odsudzujú činy Ruskej federácie, prezidenta a hlavného veliteľa ozbrojených síl Ruskej federácie Vladimíra Putina, ozbrojených síl Ruskej federácie a jej veliteľov voči zvrchovanému a demokratickému štátu Ukrajina ako akt bezdôvodnej vojenskej agresie, vrátane zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (tlač 967)
Návrh uvedie poverený člen skupiny poslancov.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
88.Vládny návrh zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1001) – druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní minister vnútra Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
69.Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) – tlač 762 – druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka kultúry Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
70.Vládny návrh zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) - tlač 898 – druhé čítanie
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka kultúry Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
* * *
83.Návrh na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (tlač 958)
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet podá poverený člen výboru.
4
84.Návrh na voľbu komisára pre deti (tlač 1003) – nová voľba II
Návrh uvedie poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
85.Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1002)
Návrh uvedie poverený člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
86.Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1005)
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci podá poverený člen výboru.
87.Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 954) opakovaná voľba
40.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 852) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
42.Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 929) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poverený člen skupiny poslancov.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
43.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Miriam Šutekovej, Anny Zemanovej, Michala Šipoša a Petra Pčolinského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 932) – druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poverený poslanec.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
46.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 904) druhé čítanie
Návrh zákona odôvodní poslanec J. Šimko.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
5
61.Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Suju a Ondreja Ďuricu na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 991) – prvé čítanie
Návrh ústavného zákona uvedie poverený poslanec.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
62.Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Suju na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 992) – prvé čítanie
Návrh zákona uvedie poslanec M. Suja.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Hodina otázok
(Ak je rokovacím dňom schôdze Národnej rady Slovenskej republiky štvrtok, vždy je na programe Hodina otázok so začiatkom o 14.00 hod.)
Bratislava 9. mája 2022