Národná rada Slovenskej republiky  
VIII. volebné obdobie  
888  
Interpelácie  
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané  
do 63. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky  
Bratislava marec 2022  
Z o z n a m  
písomných interpelácií poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
podaných predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 25. marca 2022  
1. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Svrčeka na ministra obrany  
Slovenskej republiky J. Naďa podaná 2. februára 2022 vo veci Dohody o spolupráci  
v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických  
2. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky J. Bašku na ministra dopravy  
a výstavby Slovenskej republiky A. Doležala podaná 10. februára 2022 vo veci stavby  
rýchlostnej cesty R6 štátna hranica SR/ČR- Púchov  
3. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky J. Podmanického na ministra  
životného prostredia Slovenskej republiky J. Budaja podaná 24. marca 2022 vo veci  
podnetu na rezortnej Zelenej linke zo dňa 15. marca 2022 (pod číslom P210/2022-O)  
4. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Suju na ministra obrany  
Slovenskej republiky J. Naďa podaná 24. marca 2022 vo veci nakladania s nedávno  
zaobstaranou miníciou  
5. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Svrčeka na ministra  
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky I. Korčoka podaná  
25. marca 2022 vo veci premiestnenia Veľvyslanectva SR na Ukrajine z Kyjeva do  
Užhorodu  
6. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Svrčeka na podpredsedu  
vlády a ministra hospodárstva Slovenskej republiky R. Sulíka podaná  
25. marca 2022 vo veci situácie na európskom trhu s naftou