NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-76,90/2022
1395
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. apríla 2022
k návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1007)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
na návrh poslancov členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a poslancov členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita
A. o d v o l a l a
poslankyňu Miriam Šutekovú (-)
z funkcie členky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
poslanca Vladimíra Ledeckého(SaS)
z funkcie člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport,
poslanca Michala Luciaka(SaS)
z funkcie člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva;
B. z v o l i l a
poslanca Tomáša Šudíka(OĽANO)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
2
poslanca Jozefa Kanuščáka(SaS)
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
a za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií,
poslanca Vladimíra Ledeckého(SaS)
za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva,
poslanca Michala Luciaka(SaS)
za člena Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské právaa národnostné menšiny.
Boris K o l l á r v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Petra H a j š e l o v á v. r.
Peter Š u c a v. r.