Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
51. schôdza výboru
Číslo: CRD – 514/2022
159
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 20. apríla 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933) - druhé čítanie a
súhlasí
s prerušením rozpravy k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 Z. z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov (tlač 933).
Jozef Habánik Richard Vašečka overovateľ výboru predseda výboru