Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
51. schôdza výboru
Číslo: CRD – 505/2022
158
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 20. apríla 2022
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 924) - druhé čítanie a
súhlasí
s prerušením rozpravy k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda VAŠEČKU, Radovana SLOBODU, Igora KAŠPERA, Jany ŽITŇANSKEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 924).
Jozef Habánik Richard Vašečka overovateľ výboru predseda výboru