SEM ZADAJ HODNOTY
Počty zamestnancov 2022 2023 2024 2025 Maximálna výška priemerných odmien
10%
Referent 0 18 18 18 Vývoj inflácie, podľa IFP 09/2021 prognózy, - pre navyšovanie nemzdových výdavkov
2023 2024 2025
Spolu 0 18 18 18 103,11% 101,54% 101,54%
Výšky základného platu (v 2022) 2022 2023 2024 2025
Vývoj primernej mzdy (navyšovanie platov), podľa IFP 06/2021 prognózy, plat 2023, 2024 a 2025 podľa zmeny za predošlý rok
Referent 2 000 € 2022 2023 2024
105,5% 105,1% 104,8%
2022 2023 2024 2025
Kontrola výšky odvodov #DIV/0! 34,95% 34,95% 34,95%
Klasifikácia podľa metodiky MF SR 2018-2020
Položka v rozpočte
Plánované výdavky od 06/2022 v eur (DK)
Plánované výdavky 2023 v eur (DK)
Plánované výdavky 2024 v eur (DK)
Plánované výdavky 2025 v eur (DK)
Kalkulačka odvodov Počet mesiacov v 2022 7
Personál Pomocné - počet mesiacov v roku 12
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Riaditeľ - hrubý plat - € - € - € - €
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Referenti - € 455 879 € 479 035 € 502 191 € Výpočet odvodov zamestnávateľa (aj s DDS) Rok 2022, vedľa čísla fondov 625 625 625 625 625 625 621 a 623 627
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Administ. Personál - € - € - € - €
(podľa kalkulačky pre rok 2021)
Nemocenské poistenie (1,4%) Dôchodkové poistenie - starobné (14%) Dôchodkové poistenie - invalidné (3%) Poistenie v nezamestnanosti (1%) Úrazové poistenie (0,8%) Rezervný fond solidarity (4,75%) Zdravotné poistenie (základ obsahuje aj DDS) Príspevok do DDS Garančný Fond Spolu odvody zamestnávateľa
621, 623 - Poistné do VšZP a ostatných ZP Zdravotné odvody - € 50 147 € 52 694 € 55 241 € Zdravotné odvody spolu (ročné) 1,40% 14,00% 3,00% 1,00% 0,80% 4,75% 10,00% v EUR 0,00%
625 - Poistné do Sociálnej poisťovňe Sociálne odvody - € 125 116 € 131 471 € 137 826 € Sociálne odvody spolu (ročné) Riaditeľ
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní Príspevky do DDS (€60 na zamestnanca na mesiac v 2022) - € - € - € - € Príspevky do DDS (príspevok 3. pilier ) - ODSTRÁNENÉ NA ŽIADOSŤ MFSR Referenti - € - € - € - € - € - € - € - € - €
614 - Odmeny / 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Priemerné ročné odmeny - € 45 588 € 47 904 € 50 219 € Administratívny personál
Spolu personál - € 676 730 € 711 104 € 745 477 € Riaditeľ (odmeny)
Výdavky na služby a pod Referenti - € - € - € - € - € - € - € - € - €
637 - Služby (637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá) Účasť na kurzoch, školeniach, konferenciách (aj v zahraničí) - € 37 120 € 37 691 € 38 271 € Poplatok, cestovné náklady okrem diét, hotely, letenky, preprava v krajine - 2000 eur na nového zamestnanca Administratívny personál (odmeny)
631 - Cestovné náhrady (631001 + 631002) Diéty (SK + zahraničie) - € 9 280 € 9 423 € 9 568 € Diéty podľa Opatrenia č. 176/2019, ktoré ustanovuje sumy stravného podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách - 500 eur na zamestnanca (10 dní v zahraničí) Spolu 2022 - € - € - € - € - € - € - € - € - €
637 - Služby Publikovanie  x  x  x  x Spolu celkovo 2022 - € sociálne spolu - € zdravotné spolu - € príspevok do DDS spolu - €
637 - Služby (637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá) Organizácia podujatí  x  x  x  x
633 - Materiál (633006 Všeobecný materiál) Literatúra  x  x  x  x Rok 2023
637 - Služby - inzeráty (personál) Inzeráty (personál)  x  x  x  x Riaditeľ
637 - Služby (637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá)  x  x  x  x Referenti 6 382 € 63 823 € 13 676 € 4 559 € 3 647 € 21 654 € 45 588 € - €
633 - Materiál (633011 Potraviny) Výdavky za potraviny  x  x  x  x Administratívny personál
637 - Služby (637009 Náhrada mzdy a platu) Honoráre (externé konzultácie s odborníkmi)  x  x  x  x Riaditeľ (odmeny)
637 - Služby Benefity (stravné, Multisport) - € 27 840 € 37 691 € 38 271 € 1500 na osobu - Stravné (3,56x250 eura na zamestnanca) MultiSport (mesačne dotácia 17 eur na zamestnanca); Jednorázový príspevok 100 eur podľa kolektívnej zmluvy. 300 eur na iné (príspevok PN, jubilea a podobne) Referenti 638 € 6 382 € 1 368 € 456 € 365 € 2 165 € 4 559 € - €
637 - Služby Členské poplatky  x  x  x  x Administratívny personál (odmeny)
Spolu výdavky na služby a pod. - € 74 240 € 84 805 € 86 110 € Spolu 2023 7 021 € 70 205 € 15 044 € 5 015 € 4 012 € 23 820 € 50 147 € - € - €
Materiálne výdavky Spolu celkovo 2023 175 263 € sociálne spolu 125 116 € zdravotné spolu 50 147 € príspevok do DDS spolu - €
636 - Nájomné za nájom (636001 Budov, objektov alebo ich častí) Prenájom kanc. priestorov  x  x  x  x
637 - Služby (637004 Všeobecné služby) Upratovanie  x  x  x  x Rok 2024
633 - Materiál (Licencie 633018) Obnova licencii  x  x  x  x Riaditeľ
637 - Služby Údržba a servis informačných systémov 36 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € Referenti 6 706 € 67 065 € 14 371 € 4 790 € 3 832 € 22 754 € 47 904 € - €
632 - Energie, voda a komunikácie (632005) Telekomunikačné poplatky  x  x  x  x Administratívny personál
632 - Energie, voda a komunikácie Poštovné  x  x  x  x Riaditeľ (odmeny)
632 - Energie, voda a komunikácie Energie  x  x  x  x Referenti 671 € 6 706 € 1 437 € 479 € 383 € 2 275 € 4 790 € - €
633 - Materiál Kancelársky materiál  x  x  x  x Administratívny personál (odmeny)
637 - Služby (637005 Špeciálne služby) Poistenie (vlámanie, majetku...)  x  x  x  x Spolu 2024 7 377 € 73 771 € 15 808 € 5 269 € 4 216 € 25 030 € 52 694 € - € - €
637 - Služby (637005 Špeciálne služby) Daňové poradenstvo  x  x  x  x Spolu celkovo 2024 184 165 € sociálne spolu 131 471 € zdravotné spolu 52 694 € príspevok do DDS spolu - €
637 - Služby (637005 Špeciálne služby) Právne poradenstvo  x  x  x  x
637 - Služby (637005 Špeciálne služby) Iné poradenstvo  x  x  x  x Nemocenské poistenie (1,4%) Dôchodkové poistenie - starobné (14%) Dôchodkové poistenie - invalidné (3%) Poistenie v nezamestnanosti (1%) Úrazové poistenie (0,8%) Rezervný fond solidarity (4,75%) Zdravotné poistenie (základ obsahuje aj DDS) Príspevok do DDS Garančný Fond Spolu odvody zamestnávateľa
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia *Kapitálové výdavky - Kancelársky nábytok  x  x  x  x Rok 2025 1,40% 14,00% 3,00% 1,00% 0,80% 4,75% 10,00% v EUR 0,00%
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia Kapitálové výdavky - Všeobecná výbava - gauče, veci do kuchyne, chladnička, toalety  x  x  x  x Riaditeľ
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív Kapitálové výdavky - Softvérové licencie 100 000 €  x  x  x 100 000 jednorázový výdavok na software Referenti 7 031 € 70 307 € 15 066 € 5 022 € 4 018 € 23 854 € 50 219 € - € 175 516 €
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív Kapitálové výdavky - IT infraštruktúra (laptopy, projektory, tonery, tlačiareň...), sieťovanie - €  x  x  x 2000 eur na nového zamestanca (notebook, monitor, dokovacia stanica, príslušenstvo) Administratívny personál
637 - Služby Iné / rezerva  x  x  x  x Riaditeľ (odmeny)
Spolu materiálne výdavky 136 000 € 24 000 € 24 000 € 24 000 € Referenti 703 € 7 031 € 1 507 € 502 € 402 € 2 385 € 5 022 € - € 17 552 €
Administratívny personál (odmeny)
Kontrolný súčet, či sedí celková rozpočtovaná suma 136 000 € 774 970 € 819 909 € 855 588 € Spolu 2025 7 734 € 77 337 € 16 572 € 5 524 € 4 419 € 26 239 € 55 241 € - €
Spolu celkovo 2022 193 067 € sociálne spolu 137 826 € zdravotné spolu 55 241 € príspevok do DDS spolu - €
Pomocné výpočty do analýzy vplyvov 2022 DK 2023 DK 2024 DK 2025 DK
610 610 - € 501 467 € 526 939 € 552 410 €
621, 623 621, 623 - € 50 147 € 52 694 € 55 241 €
625 625 - € 125 116 € 131 471 € 137 826 €
627 627 - € - € - € - €
631 631 - € 9 280 € 9 423 € 9 568 €
632 632 - € - € - € - €
633 633 - € - € - € - €
636 636 - € - € - € - €
637 637 36 000 € 88 960 € 99 383 € 100 543 €
711 711 100 000 € - € - € - €
713 713 - € - € - € - €
136 000 € 774 970 € 819 909 € 855 588 €
Pomocné výpočty do analýzy vplyvov 2022 DK 2023 DK 2024 DK 2025 DK
mzdové výdavky bez odvodov - € 501 467 € 526 939 € 552 410 €
odvody - € 175 263 € 184 165 € 193 067 €
spolu - € 676 730 € 711 104 € 745 477 €
Tabuľka č. 1 - Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách) Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
2022 2023 2024 2025
Príjmy verejnej správy celkom 0 0 0 0
z toho: 
- vplyv na ŠR 0 0 0 0
Rozpočtové prostriedky 0 0 0 0
EÚ zdroje 0 0 0 0
- vplyv na obce 0 0 0 0
- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0
Výdavky verejnej správy celkom 8 196 000 50 785 593 69 990 849 68 856 849
z toho:
- vplyv na ŠR 136 000 795 593 840 849 876 849
Rozpočtové prostriedky (kapitola MZ SR) 136 000 795 593 840 849 876 849
EÚ zdroje 0 0 0 0
spolufinancovanie 0 0 0 0
- vplyv na obce 0 0 0 0
- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 8 060 000 49 990 000 69 150 000 67 980 000
Verejné zdravotné poistenie 8 060 000 49 990 000 69 150 000 67 980 000
Vplyv na počet zamestnancov 0 18 18 18
- vplyv na ŠR (MZ SR) 0 18 18 18
- vplyv na obce 0 0 0 0
- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0
Vplyv na mzdové výdavky 0 501 467 526 939 552 410
- vplyv na ŠR (kapitola MZ SR) 0 501 467 526 939 552 410
- vplyv na obce 0 0 0 0
- vplyv na vyššie územné celky 0 0 0 0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy 0 0 0 0
Financovanie zabezpečené v rozpočte 8 060 000 0 0 0
Iné ako rozpočtové zdroje 0 0 0 0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora 136 000 50 785 593 69 990 849 68 856 849
#DIV/0! 34,95% 34,95% 34,95%
Tabuľka 4A - Vplyv na výdavky kapitoly MZ SR
Výdavky (v eurách) 2022 2023 2024 2025 Poznámka
Bežné výdavky (600) 0 771 593 816 849 852 849
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 0 501 467 526 939 552 410 Vrátane možných odmien
Poistné a príspevok do poisťovní (620) 0 175 263 184 165 193 067
Tovary a služby (630)
(vplyvy na zamestnanosť)
0 94 863 105 745 107 372 Vrátane prevádzky softwaru, výdavkov na stravné,  iných benefitov MZ SR, vzdelávania, účasti na konferenciách
Kapitálové výdavky (700) 136 000 24 000 24 000 24 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710) 136 000 24 000 24 000 24 000 Zahŕňa 100-tisíc eur na obstaranie softwaru a 36-tisíc eur na nákup techniky pre nových zamestnancov
Dopad na výdavky verejnej správy celkom 136 000 795 593 840 849 876 849
Tabuľka 4B - Vplyv na výdavky verejného zdravotného poistenia
Výdavky (v eurách) 2022 2023 2024 2025 Poznámka
Bežné výdavky (600) 8 060 000 49 990 000 69 150 000 67 980 000
Tovary a služby (630) podpora vstupu generických a biologicky podobných liekov a realizácia úsporných opatrení -29 120 000 -114 720 000 -176 180 000 -229 520 000
Tovary a služby (630) inovatívne lieky 18 720 000 128 600 000 192 400 000 228 600 000
Tovary a služby (630) kategorizované lieky 18 460 000 36 110 000 52 930 000 68 900 000 Nárast výdavkov kagetorizovaných liekov z r. 2021
Kapitálové výdavky (700) 0 0 0 0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom 8 060 000 49 990 000 69 150 000 67 980 000
*Predpokladaná účinnosť zmien je od 1.2.2022. V prípade, že držitelia registrácie požiadajú o zaradenie nových liekov v priebehu februára 2022, hradené budú od 1.9.2022. Prvých 12 mesiacov po zaradení predpokladáme polovičnú spotrebu lieku oproti bežnému roku (postupné nastavovanie pacientov na novú liečbu). Od 13. mesiaca predpokladáme plnú spotrebu liekov.
Tabuľka 5 - Zamestnanosť (vplyv na kapitolu MZ SR)
Zamestnanosť 2022 2023 2024 2025
Počet zamestnancov celkom 0 18 18 18
z toho vplyv na rozpočet 0 18 18 18
Priemerný mzdový výdavok (v eurách) na zamestnanca 0 2 322 2 440 2 557
z toho vplyv na rozpočet zamestnanec -  mzdy 0 2 111 2 218 2 325
z toho vplyv na rozpočet zamestnanec -  odmeny 0 211 222 232
Osobné výdavky celkom (v eurách) 0 676 730 711 104 745 477
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 0 501 467 526 939 552 410
z toho vplyv na rozpočet 0 501 467 526 939 552 410
Poistné a príspevok do poisťovní (620) 0 175 263 184 165 193 067
z toho vplyv na rozpočet 0 175 263 184 165 193 067