Tabuľka 1. - Dopad novelizácie 363/2011
Vyrovnávací rozdiel
Riadok v dopade
1.obdobie 2.obdobie 3.obdobie CELKOM
obdobie kategorizácie
24 mesiacov
1 872 234 0 0 1 872 234
obdobie kategorizácie
12 mesiacov
6 342 999 6 342 999 3 644 273 16 330 272
Celkom 8 215 233 6 342 999 3 644 273 18 202 505
15 Adjusted to Keytruda case 8 200 6 300 3 600 11 300 * aplikovaný v roku 2023