mil. € 2021 2022 2023 2024 2025
Trh 1250,000 1300,000 1320,000 1350,000 1360,000
Adjusted na patent drugs 70% 875,000 910,000 924,000 945,000 952,000
Nárast patented drugs 18,460 36,110 52,930 68,900
Generická obmena prepočítaná na rok* 10% -87,500 -91,000 -92,400 -94,500 -95,200
Adjusted na next generation drugs /inovácie# 80% -70,000 -72,800 -73,920 -75,600 -76,160
Generiká 60% -42,000 -43,680 -44,352 -45,360 -45,696
Biosimilars 40% -28,000 -29,120 -29,568 -30,240 -30,464
Úspora na verejných zdrojoch generiká 55% -23,100 -24,020 -24,390 -24,950 -25,130
Úspora na verejných zdrojoch biosimilars 45% -12,600 -13,100 -13,310 -13,610 -13,710
Spolu úspora -35,700 -37,120 -37,700 -38,560 -38,840
vs rok 2021 generické lieky -24,020 -48,410 -73,360 -98,490
vs rok 2021 biosimilárne lieky -13,100 -26,410 -40,020 -53,730
Spolu generiká a biosimilárne lieky -37,120 -74,820 -113,380 -152,220
* dĺžka patentu 10 rokov
#predpoklad, že 20% pacientov prejde na drahšie inovácie