ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Typ Podania Výzva Pripomienky Zamietnutý návrh Pôvodný dátum začatia Aktuálny dátum začatia Dátum zaradenia do UUC Dátum zaradenia do ZKL Dátum späťvzatia Trvanie Procesu ŠÚKL Navrhovateľ Obchodný názov ATC Názov Doplnok MCV KC Názov liečiva Cesta podania Doplnok k názvu Držiteľ Štát držiteľa Počet ŠDL v balení Typ lieku Zmluva Suma úhrad 12 mes. podľa rozhodnutia Navrh. suma úhrad 12 mes Navrh. suma úhrad 24 mes Navrh. suma úhrad 36 mes ŠDL Jednotka ŠDL Návrh UZP2 Preskr. obmedzenie Ind. obmedzenie Znenie ind. obmedzenia Obm. na súhlas ZP
12755 A1P Právoplatný ORPHAN Áno Áno Nie 29.01.2018 16.08.2018 01.12.2018 01.01.2019 11 2189C AbbVie Ltd Venclyxto L01XX52 Venclyxto 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 14(7x2)x10 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) 69,04 85,6 venetoklax p.o. 14 ks (10mg) ABV-GB GB 7 originál 1600000 2397 4794 7190 2 DF 230,356 HEM, ONK Áno Hradená liečba venclyxtom sa môže indikovať:  a) V monoterapii na liečbu chronickej lymfocytovej leukémie (CLL), pri ktorej je prítomná delécia 17p alebo mutácia TP53 u dospelých pacientov, u ktorých nie je vhodná alebo zlyhala liečba inhibítorom dráhy B-bunkového receptora.  b) V monoterapii taktiež na liečbu CLL v neprítomnosti delécie 17p alebo mutácieTP53 u dospelých pacientov, u ktorých zlyhala chemoterapia, ako aj liečba inhibítorom dráhy B-bunkového receptora.  Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava; Onkologickom ústave sv. Alžbety s.r.o., Bratislava; Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda); Východoslovenskom onkologickom ústave, a.s., Košice; Klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice; Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica; Klinike hematológie a transfuziológie, Univerzitnej Nemocnice Martin; v hematologickej ambulancii Fakultnej nemocnice Nitra; Oddelení klinickej hematológie, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne Áno
12756 A1P Právoplatný ORPHAN Áno Áno Nie 29.01.2018 16.08.2018 01.12.2018 01.01.2019 11 2191C AbbVie Ltd Venclyxto L01XX52 Venclyxto 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 7 (7x1)x50 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) 172,59 208,04 venetoklax p.o. 7 ks (50mg) ABV-GB GB 7 originál 1600000 5825 11651 17475 1 DF 230,356 HEM, ONK Áno Hradená liečba venclyxtom sa môže indikovať:  a) V monoterapii na liečbu chronickej lymfocytovej leukémie (CLL), pri ktorej je prítomná delécia 17p alebo mutácia TP53 u dospelých pacientov, u ktorých nie je vhodná alebo zlyhala liečba inhibítorom dráhy B-bunkového receptora.  b) V monoterapii taktiež na liečbu CLL v neprítomnosti delécie 17p alebo mutácieTP53 u dospelých  pacientov, u ktorých zlyhala chemoterapia, ako aj liečba inhibítorom dráhy B-bunkového receptora.  Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava; Onkologickom ústave sv. Alžbety s.r.o., Bratislava; Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda); Východoslovenskom onkologickom ústave, a.s., Košice; Klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice; Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica; Klinike hematológie a transfuziológie, Univerzitnej Nemocnice Martin; v hematologickej ambulancii Fakultnej nemocnice Nitra; Oddelení klinickej hematológie, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne Áno
12757 A1P Právoplatný ORPHAN Áno Áno Nie 29.01.2018 16.08.2018 01.12.2018 01.01.2019 11 2192C AbbVie Ltd Venclyxto L01XX52 Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 7 (7x1)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) 338,37 403,13 venetoklax p.o. 7 ks (100mg) ABV-GB GB 7 originál 1600000 11288 22576 33863 1 DF 230,356 HEM, ONK Áno Hradená liečba venclyxtom sa môže indikovať:  a) V monoterapii na liečbu chronickej lymfocytovej leukémie (CLL), pri ktorej je prítomná delécia 17p alebo mutácia TP53 u dospelých pacientov, u ktorých nie je vhodná alebo zlyhala liečba inhibítorom dráhy B-bunkového receptora.  b) V monoterapii taktiež na liečbu CLL v neprítomnosti delécie 17p alebo mutácieTP53 u dospelých  pacientov, u ktorých zlyhala chemoterapia, ako aj liečba inhibítorom dráhy B-bunkového receptora.  Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava; Onkologickom ústave sv. Alžbety s.r.o., Bratislava; Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda); Východoslovenskom onkologickom ústave, a.s., Košice; Klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice; Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica; Klinike hematológie a transfuziológie, Univerzitnej Nemocnice Martin; v hematologickej ambulancii Fakultnej nemocnice Nitra; Oddelení klinickej hematológie, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne Áno
12758 A1P Právoplatný ORPHAN Áno Áno Nie 29.01.2018 16.08.2018 01.12.2018 01.01.2019 11 2193C AbbVie Ltd Venclyxto L01XX52 Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 14 (7x2)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) 682,57 806,25 venetoklax p.o. 14 ks (100mg) ABV-GB GB 7 originál 1600000 22575 45150 67725 2 DF 230,356 HEM, ONK Áno Hradená liečba venclyxtom sa môže indikovať:  a) V monoterapii na liečbu chronickej lymfocytovej leukémie (CLL), pri ktorej je prítomná delécia 17p alebo mutácia TP53 u dospelých pacientov, u ktorých nie je vhodná alebo zlyhala liečba inhibítorom dráhy B-bunkového receptora.  b) V monoterapii taktiež na liečbu CLL v neprítomnosti delécie 17p alebo mutácieTP53 u dospelých  pacientov, u ktorých zlyhala chemoterapia, ako aj liečba inhibítorom dráhy B-bunkového receptora.  Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava; Onkologickom ústave sv. Alžbety s.r.o., Bratislava; Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda); Východoslovenskom onkologickom ústave, a.s., Košice; Klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice; Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica; Klinike hematológie a transfuziológie, Univerzitnej Nemocnice Martin; v hematologickej ambulancii Fakultnej nemocnice Nitra; Oddelení klinickej hematológie, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne Áno
12759 A1P Právoplatný ORPHAN Áno Áno Nie 29.01.2018 16.08.2018 01.12.2018 01.01.2019 11 2194C AbbVie Ltd Venclyxto L01XX52 Venclyxto 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 7 (7x4)x100 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al-jednotl.dávka) 5522,81 6449,97 venetoklax p.o. 112 ks (100mg) ABV-GB GB 28 originál 1600000 2354238 6140370 10590847 4 DF 230,356 HEM, ONK Áno Hradená liečba venclyxtom sa môže indikovať:  a) V monoterapii na liečbu chronickej lymfocytovej leukémie (CLL), pri ktorej je prítomná delécia 17p alebo mutácia TP53 u dospelých pacientov, u ktorých nie je vhodná alebo zlyhala liečba inhibítorom dráhy B-bunkového receptora. b) V monoterapii taktiež na liečbu CLL v neprítomnosti delécie 17p alebo mutácieTP53 u dospelých pacientov, u ktorých zlyhala chemoterapia, ako aj liečba inhibítorom dráhy B-bunkového receptora.                                  Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava; Onkologickom ústave sv. Alžbety s.r.o., Bratislava; Klinike hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB (Nemocnica sv. Cyrila a Metoda); Východoslovenskom onkologickom ústave, a.s., Košice; Klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice; Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica; Klinike hematológie a transfuziológie, Univerzitnej Nemocnice Martin; v hematologickej ambulancií Fakultnej nemocnice Nitra; Oddelení klinickej hematológie, Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.                                    Áno
12866 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.01.2018 31.01.2018 01.07.2018 01.08.2018 6 98638 Swedish Orphan Biovitrum International AB Orfadin A16AX04 Orfadin 2 mg tvrdé kapsuly cps dur 60x2 mg (fľ.HDPE) 618,97 731,85 Nitizinón p.o. 2 mg (60 ks) SWO SE 6 originál 0 20 mg 121,975 bez preskripčného obmedzenia Áno Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých a pediatrických (v každom veku) pacientov s potvrdenou diagnózou hereditárnej tyrozinémie typu 1 (HT-1) v kombinácii s obmedzením tyrozínu a fenylalanínu v diéte.  Hradená liečba sa môže indikovať a liek predpisovať v Centre dedičných metabolických porúch Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
12868 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.01.2018 31.01.2018 01.07.2018 01.08.2018 6 98639 Swedish Orphan Biovitrum International AB Orfadin A16AX04 Orfadin 5 mg tvrdé kapsuly cps dur 60x5 mg (fľ.HDPE) 1326,54 1557,12 Nitizinón p.o. 5 mg (60 ks) SWO SE 15 originál 0 20 mg 103,808 bez preskripčného obmedzenia Áno Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých a pediatrických (v každom veku) pacientov s potvrdenou diagnózou hereditárnej tyrozinémie typu 1 (HT-1) v kombinácii s obmedzením tyrozínu a fenylalanínu v diéte.  Hradená liečba sa môže indikovať a liek predpisovať v Centre dedičných metabolických porúch Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
12869 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.01.2018 31.01.2018 01.07.2018 01.08.2018 6 98640 Swedish Orphan Biovitrum International AB Orfadin A16AX04 Orfadin 10 mg tvrdé kapsuly cps dur 60x10 mg (fľ.HDPE) 2566,12 3002,47 Nitizinón p.o. 10 mg (60 ks) SWO SE 30 originál 81067 20 mg 100,083 bez preskripčného obmedzenia Áno Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých a pediatrických (v každom veku) pacientov s potvrdenou diagnózou hereditárnej tyrozinémie typu 1 (HT-1) v kombinácii s obmedzením tyrozínu a fenylalanínu v diéte.  Hradená liečba sa môže indikovať a liek predpisovať v Centre dedičných metabolických porúch Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
12870 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.01.2018 31.01.2018 01.07.2018 01.08.2018 6 4327B Swedish Orphan Biovitrum International AB Orfadin A16AX04 Orfadin 20 mg tvrdé kapsuly cps dur 60x20 mg (fľ.HDPE) 5278,72 6165,36 Nitizinón p.o. 20 mg (60 ks) SWO SE 60 originál 258945 20 mg 102,756 bez preskripčného obmedzenia Áno Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých a pediatrických (v každom veku) pacientov s potvrdenou diagnózou hereditárnej tyrozinémie typu 1 (HT-1) v kombinácii s obmedzením tyrozínu a fenylalanínu v diéte.  Hradená liečba sa môže indikovať a liek predpisovať v Centre dedičných metabolických porúch Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
12871 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.01.2018 31.01.2018 01.07.2018 01.08.2018 6 5205B Swedish Orphan Biovitrum International AB Orfadin A16AX04 Orfadin 4 mg/ml perorálna suspenzia sus por 1x90 ml (fľ.skl.) 2045,61 2395,55 Nitizinón p.o. 4 mg/ml (90 ml) SWO SE 18 originál 52702 20 mg 133,086 bez preskripčného obmedzenia Áno Hradená liečba sa môže indikovať u pediatrických pacientov s potvrdenou diagnózou hereditárnej tyrozinémie typu 1 (HT-1) v kombinácii s obmedzením tyrozínu a fenylalanínu v diéte, ktorí majú problémy s prehĺtaním kapsúl. Hradená liečba sa môže indikovať a liek predpisovať v Centre dedičných metabolických porúch Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
12850 A1N Právoplatný ORPHAN Áno Áno Nie 31.01.2018 09.05.2018 01.08.2018 01.09.2018 7 37719 Shire Human Genetic Therapies AB Elaprase A16AB09 Elaprase 2 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x3 ml/6 mg (liek.inj.skl.) 2368,25 2771,75 Idursulfáza parent. 2 mg/ml SHH SE 12 originál 2306096 0,5 mg 230,979 bez preskripčného obmedzenia Áno Hradená liečba sa môže indikovať pre dlhodobú terapiu u pacientov s Hunterovým syndrómom (mukopolysacharidóza II, MPS II). Hradená liečba sa môže indikovať v Centre dedičných metabolických porúch Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
12920 A1P Právoplatný ORPHAN Áno Áno Nie 31.01.2018 11.04.2018 01.07.2018 01.08.2018 6 4481C Biogen Idec Ltd. Spinraza M09AX07 Spinraza 12 mg injekčný roztok sol inj 1x5 ml/12 mg (liek.inj.skl.) 77187,03 90010,45 Nusinersen parent. 12 mg BGI-GB-1 GB 120 originál 8700000 12187638 25498959 40884772 0,1 mg 750,088 NEU Áno Hradenú liečbu môže indikovať neurológ: Hradenú liečbu môže indikovať neurológ: a) u pacientov s SMA typ I, kde bol výskyt prvých príznakov do 6. mesiaca veku a je geneticky potvrdená diagnóza 5q SMA (homozygotná delécia či heterozygotná delécia alebo bodová mutácia génu SMN1) s prítomnosťou najmenej 2 kópii SMN 2 génu, pričom pacient nemá symptómy SMA v 1. týždni veku (klasifikované ako SMA typ 0) a pacient nie je respiračne deprivovaný viac ako 16 hod počas dňa, viac ako 21 po sebe nasledujúcich dní bez prítomnosti simultánnej infekcie.  Ďalšia liečba nie je hradená ak po 5. dávke, medzi 8. a 9. mesiacom liečby, nie je preukázané zlepšenie v bodovom skóre v CHOP INTEND alebo HINE testov v porovnaní so stavom pred liečbou alebo pacient po 5. dávke liečby medzi 8. a 9. mesiacom liečby má zhoršený stav výživy alebo zhoršené respiračné funkcie, hodnotené podľa závislosti na ventilácii počas dňa a PAO2 a PACO2 merané bez oxygenoterapie a ak je pacient respiračne deprivovaný viac ako 16 hodín počas dňa a viac ako 21 po sebe nasledujúcich dni je bez prítomnosti simultánnej infekcie.  b) u pacientov s SMA typ II, kde bol výskyt prvých príznakov do 18. mesiaca veku, ktorí majú viac ako 10 bodov a  menej ako 54 bodov v škále HFMSE+13 a je geneticky potvrdená diagnóza 5q SMA (homozygotná delécia či heterozygotná delécia alebo bodová mutácia génu SMN1) s prítomnosťou najmenej 3 kópii SMN 2 génu a pacient nie je respiračne deprivovaný viac ako 16 hod počas dňa, viac ako 21 po sebe nasledujúcich dní bez prítomnosti simultánnej infekcie.  Ďalšia liečba nie je hradená ak sa u pacientov po 12 mesiacoch liečby nepreukáže zlepšenie v bodovom skóre  HFMSE+13 testu v porovnaní so stavom pred liečbou alebo nie je preukázané zlepšenie v bodovom skóre v CHOP INTEND alebo HINE alebo má zhoršený stav výživy alebo zhoršené respiračné funkcie, hodnotené podľa závislosti na ventilácii počas dňa a PAO2 a PACO2 merané bez oxygenoterapie a ak je pacient respiračne deprivovaný viac ako 16 hodín počas dňa a viac ako 21 po sebe nasledujúcich dni je bez prítomnosti simultánnej infekcie.   c)  u pacientov s SMA typ III, kde bol výskyt prvých príznakov pred 3 rokom veku, ktorí majú viac ako 10 bodov a  menej ako 54 bodov v škále HFMSE+13 a je geneticky potvrdená diagnóza 5q SMA (homozygotná delécia či heterozygotná delécia alebo bodová mutácia génu SMN1) s prítomnosťou najmenej 4 kópii SMN 2 génu a pacient nie je respiračne deprivovaný viac ako 16 hod počas dňa, viac ako 21 po sebe nasledujúcich dní bez prítomnosti simultánnej infekcie. Ďalšia liečba nie je hradená ak sa u pacientov po 12 mesiacoch liečby nepreukáže zlepšenie v bodovom skóre  HFMSE+13 testu v porovnaní so stavom pred liečbou, alebo má zhoršený stav výživy alebo zhoršené respiračné funkcie, hodnotené podľa závislosti na ventilácii počas dňa a PAO2 a PACO2 merané bez oxygenoterapie a ak je pacient respiračne deprivovaný viac ako 16 hodín počas dňa a viac ako 21 po sebe nasledujúcich dni je bez prítomnosti simultánnej infekcie.  Hradená liečba sa môže indikovať na Klinike detskej neurológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, na II. Detskej klinike SZU v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici a Oddelení detskej neurológie Detskej Fakultnej Nemocnice Košice. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
12754 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.01.2018 16.05.2018 01.08.2018 01.09.2018 7 94872 AbbVie s.r.o. Duodopa N04BA02 Duodopa intestinálny gél gel ist 7x100 ml (vak PVC) 620,12 733,2 levodopa/monohydrát karbidopy loc. 7 vakov ABV-SK SK 7 originál 2200000 2786160 5645640 8578440 1 DF 104,743 NEU Áno Hradenú liečbu môže indikovať neurológ na liečbu pokročilej na levodopu reagujúcej Parkinsonovej choroby s ťažkými motorickými fluktuáciami a hyperkinézou alebo dyskinézou, ak liečba dostupnou kombináciou antiparkinsoník neviedla k uspokojivým výsledkom. Hradená liečba sa môže indikovať na Neurologických klinikách UN Bratislava, UN Martin, UN Košice a Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. áno
12814 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.01.2018 31.01.2018 01.07.2018 01.08.2018 6 4634C Pfizer Limited BESPONSA L01XC26 BESPONSA 1 mg prášok na infúzny koncentrát plc ifc 1x1 mg (liek.inj.skl.) 9706,63 11328,3 Inotuzumab ozogamicín parent. 1 mg PFI-GB-1 GB 1 originál 1042204 1 DF 11328,295 HEM, ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať ako monoterapia u dospelých pacientov s relapsujúcou alebo refraktémou akútnou
lymfoblastovou leukémiou (ALL) z prekurzorov CD22-pozitívnych B-buniek. U dospelých pacientov s relapsujúcou alebo
refraktémou ALL z prekurzorov CD22-pozitívnych B-buniek pozitívnou na Philadelphia chromozóm (Ph+) musela zlyhať liečba
aspoň 1 inhibítorom tyrozínkinázy (TKI). Ak nedôjde k úplnej remisii po dvoch cykloch podania liečby, ďalšia liečba nie je
hradená.
Hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na
hematologickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava - nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vo Východoslovenskom
onkologickom ústave, a. s. Košice, na klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na
Onkologickej klinike SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na hematologickom oddelení
Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica a na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej
lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin, v Univerzitnej nemocnici, Martin a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A.
Reimana, Prešov. a v Hematologickej ambulancii Fakultnej nemocnice Nitra.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Áno
12805 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 26.02.2018 26.02.2018 01.08.2018 01.09.2018 6 3990C Eli Lilly Nederland B.V. Lartruvo L01XC27 Lartruvo 10mg/ml infuzny koncentrat con inf 2x19ml/190mg (liek. inj skl.) 1076,38 1265,43 olaratumab parent. parent. LIL-NL-2 NL 25,333 originál 3583697,76 15 mg/kg 49,952 ONK Áno Hradená liečba je v kombinácii s doxorubicínom určená na liečbu dospelých pacientov s pokročilým sarkómom mäkkých tkanív, ktorí nie sú vhodní na kuratívnu chirurgickú liečbu alebo rádioterapiu a ktorí v minulosti neboli liečení doxorubicínom. Pacient musí byť schopný dostať plnú dávku doxorubicínu a liečba olaratumabom je hradená v maximálnom počte 8 cyklov. Áno
13013 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 28.02.2018 28.02.2018 01.08.2018 01.09.2018 6 9482B Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ALPROLIX B02BD04 ALPROLIX 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1x500 IU+ 5 ml solv. (liek.inj.skl) 639,32 755,69 eftrenonakog alfa parent. 500 IU BVR SE 1,429 originál 49875,54 350 UT 507,5 HEM Áno Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania spôsobeného vrodeným nedostatkom faktoru IX (hemofília B). Nie
13014 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 28.02.2018 28.02.2018 01.08.2018 01.09.2018 6 9483B Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ALPROLIX B02BD04 ALPROLIX 1000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1x1000 IU+ 5 ml solv. (liek.inj.skl) 1293,16 1518,19 eftrenonakog alfa parent. 1000 IU BVR SE 2,857 originál 548066,59 350 UT 507,5 HEM Áno Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania spôsobeného vrodeným nedostatkom faktoru IX (hemofília B). Nie
13015 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 28.02.2018 28.02.2018 01.08.2018 01.09.2018 6 9484B Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ALPROLIX B02BD04 ALPROLIX 2000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1x2000 IU+ 5 ml solv. (liek.inj.skl) 2568,21 3004,9 eftrenonakog alfa parent. 2000 IU BVR SE 5,714 originál 459749,7 350 UT 507,5 HEM Áno Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania spôsobeného vrodeným nedostatkom faktoru IX (hemofília B). Nie
13016 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 28.02.2018 28.02.2018 01.08.2018 01.09.2018 6 9485B Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ALPROLIX B02BD04 ALPROLIX 3000 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1x3000 IU+ 5 ml solv. (liek.inj.skl) 3749,71 4382,53 eftrenonakog alfa parent. 3000 IU BVR SE 8,571 originál 289246,98 350 UT 507,5 HEM Áno Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania spôsobeného vrodeným nedostatkom faktoru IX (hemofília B). Nie
13017 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 28.02.2018 28.02.2018 01.08.2018 01.09.2018 6 9481B Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) ALPROLIX B02BD04 ALPROLIX 250 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1x250 IU+ 5 ml solv. (liek.inj.skl) 325,48 387,99 eftrenonakog alfa parent. 250 IU BVR SE 0,714 originál 12803,67 350 UT 507,5 HEM Áno Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania spôsobeného vrodeným nedostatkom faktoru IX (hemofília B). Nie
13062 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 28.02.2018 28.02.2018 01.08.2018 01.09.2018 6 3265A Takeda Pharma A/S ADCETRIS L01XC12 ADCETRIS 50 mg prášok na koncentrát na infúzny roztok plc ifc 1x50 mg (liek. inj.skl.) 2857,8 3342,56 Brentuximab vedotin parent. 50 mg TAA-1 DK 27,778 originál 1672222 3118608 6317438 9596490 1,8 mg/kg 120,332 HEM, ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať: a) na liečbu dospelých pacientov s relabovaným alebo refraktérnym CD30+ Hodgkinovým lymfómom (HL) po transplantácii vlastných kmeňových buniek (ASCT) alebo po najmenej dvoch predchádzajúcich liečbach, ak ASCT alebo multiagentná chemoterapia neprichádza do úvahy, b) na liečbu dospelých pacientov s CD30+ HL so zvýšeným rizikom recidívy alebo progresie choroby po ASCT, c) na liečbu dospelých pacientov s relabovaným alebo refraktérnym systémovým anaplastickým veľkobunkovým lymfómom (sALCL), d) na liečbu dospelých pacientov s CD30+ kožným T-bunkovým lymfómom (CTCL) po aspoň jednej predchádzajúcej systémovej liečbe. Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na Klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na Hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica a na Klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne Áno
13110 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 28.02.2018 16.07.2018 01.01.2019 01.02.2019 11 5902B CSL Behring GmbH Respreeza B02AB02 Respreeza 1 000 mg prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok plv fol 1x1000 mg + 1x20 ml solv. (liek.inj.skl.) 246,68 295,24 ľudský inhibítor alfa1-proteinázy parent. 1000 mg CSL DE 1,667 originál 1123391 0,6 g 124,575 TRN Áno Hradená liečba je indikovaná pneumológom na udržiavaciu liečbu na spomalenie progresie emfyzému dospelým pacientom s CHOCHP II. – IV. štádia so zdokumentovaným genetickým vyšetrením závažného deficitu inhibítora alfa1-proteinázy homozygotného genotypu PiZZ, PiZ(null), Pi(null,null), PiSZ., ktorí majú FEV1 menej ako 50 % náležitej hodnoty.  Hradená liečba sa môže indikovať na Klinike pneumológie a ftizeológie II. LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov Bratislava, v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy, na Klinike pneumológie a ftizeológie Univerzitná nemocnice L. Pasteura, Košice, na Klinike pneumológie a ftizeológie Univerzitná nemocnica, Martin.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu schváleniu zdravotnou poisťovňou. Nie
12969 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 28.02.2018 28.02.2018 01.08.2018 01.09.2018 6 32668 Genzyme Europe B.V Caprelsa L01XE12 Caprelsa 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1400,01 1642,78 vandetanib p.o. 100mg GZE NL 30 originál 52569 1 DF 54,76 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu agresívneho a symptomatického medulárneho karcinómu štítnej žľazy (MTC) u pacientov s neresekovateľným lokálne pokročilým alebo progredujúcim metastázujúcim ochorením. Liek je indikovaný dospelým, deťom a dospievajúcim, vo veku od 5 rokov a starším. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
12968 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 28.02.2018 28.02.2018 01.08.2018 01.09.2018 6 32669 Genzyme Europe B.V Caprelsa L01XE12 Caprelsa 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 3984,11 4655,84 vandetanib p.o. 300mg GZE NL 30 originál 353844 1 DF 155,195 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu agresívneho a symptomatického medulárneho karcinómu štítnej žľazy (MTC) u pacientov s neresekovateľným lokálne pokročilým alebo progredujúcim metastázujúcim ochorením. Liek je indikovaný dospelým, deťom a dospievajúcim, vo veku od 5 rokov a starším. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
12797 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 21.03.2018 21.03.2018 01.09.2018 01.10.2018 6 3070C Europharm Limited Ilaris L04AC08 Ilaris 150 mg/ml injekčný roztok sol inj 1x1 ml/150 mg (liek. inj. skl.) 10135,18 11827,99 Kanakinumab parent. 150mg/ml NEH - 1 GB 55,556 originál 2294630,1 2,7 mg 212,903 ALG, PED, REU Áno Hradená liečba sa môže indikovať: A. Periodické syndrómy asociované s kryopyrínom (CAPS):  na liečbu periodických syndrómov asociovaných s kryopyrínom (CAPS) vrátane: • Muckleovho-Wellsovho syndrómu (MWS), • multisystémovej zápalovej choroby novorodencov (NOMID) / chronického neurologického,   kožného a kĺbového syndrómu u detí (CINCA), • ťažkých foriem familiárneho chladového autoinflamačného syndrómu (FCAS) / familiárnej  chladovej urtikárie (FCU), prejavujúcej sa príznakmi a prejavmi presahujúcimi kožný exantém  typu urtikárie vyvolanej chladom. B. Periodický syndróm asociovaný s receptorom pre faktor nekrotizujúci nádory (tumour necrosis factor receptor associated periodic syndrome, TRAPS): na liečbu periodického syndrómu asociovaného s receptorom pre faktor nekrotizujúci nádory (tumour necrosis factor, TNF) (TRAPS). C. Syndróm hyperimunoglobulinémie D (hyperimmunoglobulin D syndrome, HIDS)/deficitu mevalonátkinázy (mevalonate kinase deficiency, MKD): na liečbu syndrómu hyperimunoglobulinémie D (HIDS)/deficitu mevalonátkinázy (MKD). D. Familiárna stredozemská horúčka (familial mediterranean fever, FMF): na liečbu familiárnej stredozemskej horúčky (FMF). Liečba je hradená u pacientov s častými atakmi choroby napriek liečbe najvyššou znášanou dávkou kolchicínu.  Hradená liečba sa môže indikovať v Centre pre periodické horúčky, Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM Martin. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Nie
13256 A1N Právoplatný ORPHAN Áno Áno Nie 27.03.2018 22.06.2018 01.12.2018 01.01.2019 9 1303B Ipsen Pharma COMETRIQ L01XE26 COMETRIQ 20 mg tvrdé kapsuly, COMETRIQ 80 mg tvrdé kapsuly cps dur 84x20 mg + 28x80 mg (blis.PVC/PE/PCTFE-Al) 5230 6108,55 cabozantinib p.o. 28 DF IPE FR 28 originál 900000 1 DF 163,622 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu dospelých pacientov s inoperabilným lokálne pokročilým alebo metastatickým medulárnym karcinómom štítnej žľazy s rádiologicky preukázanou progresiou. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
13255 A1N Právoplatný ORPHAN Áno Áno Nie 27.03.2018 22.06.2018 01.12.2018 01.01.2019 9 1302B Ipsen Pharma COMETRIQ L01XE26 COMETRIQ 20 mg tvrdé kapsuly, COMETRIQ 80 mg tvrdé kapsuly cps dur 28x20 mg + 28x80 mg (blis.PVC/PE/PCTFE-Al) 5230 6108,55 cabozantinib p.o. 20 DF IPE FR 20 originál 900000 1 DF 163,622 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu dospelých pacientov s inoperabilným lokálne pokročilým alebo metastatickým medulárnym karcinómom štítnej žľazy s rádiologicky preukázanou progresiou. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
13205 A1N Právoplatný ORPHAN Áno Áno Nie 27.03.2018 22.06.2018 01.12.2018 01.01.2019 9 1301B Ipsen Pharma COMETRIQ L01XE26 COMETRIQ 20 mg tvrdé kapsuly cps dur 84x20 mg (blis.PVC/PE/PCTFE-Al) 5230 6108,55 cabozantinib p.o. 12 DF IPE FR 12 originál 900000 1 DF 163,622 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu dospelých pacientov s inoperabilným lokálne pokročilým alebo metastatickým medulárnym karcinómom štítnej žľazy s rádiologicky preukázanou progresiou. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
13322 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 29.03.2018 29.03.2018 01.09.2018 01.10.2018 6 9750A Bayer AG Adempas C02KX05 Adempas 1 mg filmom obalené tablety tbl flm 42x1 mg (blis.PP/Al) 1073,03 1261,52 riociguát p.o. BAY DE 14 originál 10092,16 3 DF 90,109 KAR Áno Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu dospelých pacientov s funkčnou triedou WHO II-III  1. s neoperovateľnou CTEPH,  2. s pretrvávajúcou alebo recidivujúcou CTEPH po chirurgickej liečbe, na zlepšenie tolerancie záťaže. Hradená liečba sa môže indikovať na Expertíznom pracovisku so zameraním sa na CTEPH, Klinika kardiológie a angiológie LF SZU NÚSCH a.s., Bratislava. Áno
13323 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 29.03.2018 29.03.2018 01.09.2018 01.10.2018 6 9753A Bayer AG Adempas C02KX05 Adempas 1,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 42x1,5 mg (blis.PP/Al) 1073,03 1261,52 riociguát p.o. BAY DE 14 originál 10092,16 3 DF 90,109 KAR Áno Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu dospelých pacientov s funkčnou triedou WHO II-III  1. s neoperovateľnou CTEPH,  2. s pretrvávajúcou alebo recidivujúcou CTEPH po chirurgickej liečbe, na zlepšenie tolerancie záťaže. Hradená liečba sa môže indikovať na Expertíznom pracovisku so zameraním sa na CTEPH, Klinika kardiológie a angiológie LF SZU NÚSCH a.s., Bratislava. Áno
13324 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 29.03.2018 29.03.2018 01.09.2018 01.10.2018 6 9756A Bayer AG Adempas C02KX05 Adempas 2 mg filmom obalené tablety tbl flm 42x2 mg (blis.PP/Al) 1073,03 1261,52 riociguát p.o. BAY DE 14 originál 10092,16 3 DF 90,109 KAR Áno Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu dospelých pacientov s funkčnou triedou WHO II-III  1. s neoperovateľnou CTEPH,  2. s pretrvávajúcou alebo recidivujúcou CTEPH po chirurgickej liečbe, na zlepšenie tolerancie záťaže. Hradená liečba sa môže indikovať na Expertíznom pracovisku so zameraním sa na CTEPH, Klinika kardiológie a angiológie LF SZU NÚSCH a.s., Bratislava. Áno
13325 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 29.03.2018 29.03.2018 01.09.2018 01.10.2018 6 9759A Bayer AG Adempas C02KX05 Adempas 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 42x2,5 mg (blis.PP/Al) 1073,03 1261,52 riociguát p.o. BAY DE 14 originál 30276,48 3 DF 90,109 KAR Áno Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu dospelých pacientov s funkčnou triedou WHO II-III  1. s neoperovateľnou CTEPH,  2. s pretrvávajúcou alebo recidivujúcou CTEPH po chirurgickej liečbe, na zlepšenie tolerancie záťaže. Hradená liečba sa môže indikovať na Expertíznom pracovisku so zameraním sa na CTEPH, Klinika kardiológie a angiológie LF SZU NÚSCH a.s., Bratislava. Áno
13326 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 29.03.2018 29.03.2018 01.09.2018 01.10.2018 6 9760A Bayer AG Adempas C02KX05 Adempas 2,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 84x2,5 mg (blis.PP/Al) 2154,95 2523,04 riociguát p.o. BAY DE 28 originál 1665206,4 3 DF 90,109 KAR Áno Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu dospelých pacientov s funkčnou triedou WHO II-III  1. s neoperovateľnou CTEPH,  2. s pretrvávajúcou alebo recidivujúcou CTEPH po chirurgickej liečbe, na zlepšenie tolerancie záťaže. Hradená liečba sa môže indikovať na Expertíznom pracovisku so zameraním sa na CTEPH, Klinika kardiológie a angiológie LF SZU NÚSCH a.s., Bratislava. Áno
13398 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.03.2018 31.03.2018 01.09.2018 01.10.2018 6 0075A Nova Laboratories Limited Xaluprine L01BB02 Xaluprine 20 mg/ml perorálna suspenzia sus por 1x100 ml (fľ.skl.jantár.+2 striek.inj.PET) 203,82 244,79 6-merkaptopurín p.o. 20 mg/ml NLL GB 1 1. generikum 62671,36 1 DF 0,123 HEM, ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať len na liečbu akútnej lymfoblastickej leukémie u detí. Hradená liečba sa môže indikovať na Klinike detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb, Bratislava, na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Banská Bystrica, na Oddelení detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Košice Nie
13369 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.03.2018 16.08.2018 01.02.2019 01.03.2019 11 1456B PTC Therapeutics International Limited Translarna M09AX03 Translarna 125 mg granulát na perorálnu suspenziu gru por 30x125 mg (vre.Al) 3006 3515,37 Ataluren p.o. gru por 125mg (30ks) PTA-IE IE 1,339 originál 674951 2,8 g 2258,899 NEU Áno Hradená liečba je indikovaná na liečbu Duchenneovej svalovej dystrofie zapríčinenej nezmyselnou (nonsense) mutáciou (nmDMD) dystrofínového génu vo veku 5 - 20 rokov schopných prejsť viac ako 75 m bez pomoci počas 6- minútového testu chôdze. Prítomnosť nezmyselnej (nonsense) mutácie v dystrofínovom géne sa má stanoviť genetickým testovaním. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak po 48 týždňoch liečby dôjde k poklesu 6-minútového testu chôdze o viac ako 50 %. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak pacient v 6-minútovom teste chôdze neprejde 10 samostatných krokov.  Hradená liečba sa môže indikovať na Klinike detskej neurológie Národného ústavu detských chorôb a na Oddelení detskej neurológie Detskej fakultnej nemocnice Košice. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
13371 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.03.2018 16.08.2018 01.02.2019 01.03.2019 11 1457B PTC Therapeutics International Limited Translarna M09AX03 Translarna 250 mg granulát na perorálnu suspenziu gru por 30x250 mg (vre.Al) 6012 7020,36 Ataluren p.o. gru por 250mg (30ks) PTA-IE IE 2,679 originál 1853357 2,8 g 2258,899 NEU Áno Hradená liečba je indikovaná na liečbu Duchenneovej svalovej dystrofie zapríčinenej nezmyselnou (nonsense) mutáciou (nmDMD) dystrofínového génu vo veku 5 - 20 rokov schopných prejsť viac ako 75 m bez pomoci počas 6- minútového testu chôdze. Prítomnosť nezmyselnej (nonsense) mutácie v dystrofínovom géne sa má stanoviť genetickým testovaním. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak po 48 týždňoch liečby dôjde k poklesu 6-minútového testu chôdze o viac ako 50 %. Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak pacient v 6-minútovom teste chôdze neprejde 10 samostatných krokov.  Hradená liečba sa môže indikovať na Klinike detskej neurológie Národného ústavu detských chorôb a na Oddelení detskej neurológie Detskej fakultnej nemocnice Košice. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
13601 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 30.04.2018 30.04.2018 01.10.2018 01.11.2018 6 3458B Baxalta Innovations GmbH RIXUBIS B02BD04 RIXUBIS 250 IU prášok a rozpúštadlo na injekčný roztok plv iol 1x250 IU+5 ml solv. (liek.inj.skl.+fľ.skl.) 133,79 162,19 nonakog gama parent. 250 IU BXA AT 0,714 originál 67702,74 350 UT 220,221 HEM Áno Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania spôsobeného vrodeným nedostatkom faktoru IX. (hemofília B). Nie
13605 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 30.04.2018 30.04.2018 01.10.2018 01.11.2018 6 3459B Baxalta Innovations GmbH RIXUBIS B02BD04 RIXUBIS 500 IU prášok a rozpúštadlo na injekčný roztok plv iol 1x500 IU+5 ml solv. (liek.inj.skl.+fľ.skl.) 267,58 319,84 nonakog gama parent. 500 IU BXA AT 1,429 originál 138960,43 350 UT 220,221 HEM Áno Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania spôsobeného vrodeným nedostatkom faktoru IX. (hemofília B). Nie
13606 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 30.04.2018 30.04.2018 01.10.2018 01.11.2018 6 3460B Baxalta Innovations GmbH RIXUBIS B02BD04 RIXUBIS 1000 IU prášok a rozpúštadlo na injekčný roztok plv iol 1x1000 IU+5 ml solv. (liek.inj.skl.+fľ.skl.) 535,15 633,65 nonakog gama parent. 1000 IU BXA AT 2,857 originál 264503,61 350 UT 220,221 HEM Áno Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania spôsobeného vrodeným nedostatkom faktoru IX. (hemofília B). Nie
13607 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 30.04.2018 30.04.2018 01.10.2018 01.11.2018 6 3461B Baxalta Innovations GmbH RIXUBIS B02BD04 RIXUBIS 2000 IU prášok a rozpúštadlo na injekčný roztok plv iol 1x2000 IU+5 ml solv. (liek.inj.skl.+fľ.skl.) 1070,3 1258,34 nonakog gama parent. 2000 IU BXA AT 5,714 originál 611035,52 350 UT 220,221 HEM Áno Hradená liečba sa môže indikovať pri profylaxii a liečbe krvácania spôsobeného vrodeným nedostatkom faktoru IX. (hemofília B). Nie
13595 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 30.04.2018 30.04.2018 01.10.2018 01.11.2018 6 4491A Roche Registration GmbH Perjeta L01XC13 Perjeta 420 mg infúzny koncentrát con inf 1x420 mg (liek.inj.skl.) 2359,16 2761,15 Pertuzumab parent. HLR-DE DE 21 originál 1580000 2178547 7007799 12383758 20 mg 131,484 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať v kombinácii s trastuzumabom a docetaxelom pri metastatickom karcinóme prsníka s nadmernou expresiou receptora HER2 stupeň 3+ podľa imunohistochemického vyšetrenia (štandardný Hercept-test) alebo HER2 stupeň 2+ s potvrdením amplifikácie HER2 génu jednou z metód in situ hybridizácie v prvej línii liečby. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
13694 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 04.05.2018 04.05.2018 01.11.2018 01.12.2018 6 80644 Pierre Fabre Médicament Javlor L01CA05 Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x2 ml/50 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zátka) 194,11 233,36 vinflunín parent. parent 50 mg PFB FR 0,156 originál 1992186 320 mg/m2 1034,8 ONK Áno Hradená liečba je indikovaná v monoterapii na liečbu dospelých pacientov s pokročilým alebo metastatickým karcinómom prechodného epitelu močového traktu po zlyhaní predchádzajúcej liečby obsahujúcej platinu. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
13695 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 04.05.2018 04.05.2018 01.11.2018 01.12.2018 6 80648 Pierre Fabre Médicament Javlor L01CA05 Javlor 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x10 ml/250 mg (skl.inj.liek.+šedá butyl. zátka) 977,47 1150,1 vinflunín parent. parent 250 mg PFB FR 0,781 originál 1992186 320 mg/m2 1034,8 ONK Áno Hradená liečba je indikovaná v monoterapii na liečbu dospelých pacientov s pokročilým alebo metastatickým karcinómom prechodného epitelu močového traktu po zlyhaní predchádzajúcej liečby obsahujúcej platinu. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
13838 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.05.2018 31.05.2018 01.11.2018 01.12.2018 6 6555A Roche Registration GmbH Erivedge L01XX43 Erivedge 150 mg tvrdé kapsuly cps dur 28x150 mg (fľ.HDPE) 4144,01 4842,29 Vismodegib p.o. 150 mg (28 ks) HLR-DE DE 28 originál 1452817 1 DF 129,796 DER, ONK, RAT Áno Hradená liečba sa môže indikovať na liečbu dospelých pacientov: a) so symptomatickým metastatickým bazocelulárnym karcinómom b) s lokálne pokročilým bazocelulárnym karcinómom nevhodným na chirurgickú liečbu alebo rádioterapiu. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
13880 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.05.2018 31.05.2018 01.11.2018 01.12.2018 6 3071C Orphan Europe SARL Cystadrops, S01XA21 Cystadrops, 3,8 mg/ml očná roztoková instilácia int opo 1x5ml/19 mg (liek.skl.) 1033,27 1215,16 merkaptamín (cysteamín) loc. 3,8 mg/ml OEU-1 FR 7,042 originál 252753 0,71 ml 155,45 NEF, OPH Áno Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Nie
13820 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.05.2018 31.05.2018 01.11.2018 01.12.2018 19.09.2018 6 4841B Eisai Europe Limited LENVIMA L01XE29 LENVIMA 10 mg tvrdé kapsuly cps dur 30x10 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) 1569,61 1840,54 Lenvatinib p.o. 10 mg (30ks) XEI-GB-4 GB 12,5 originál 1787596,8 24 mg 147,243 ONK Áno Hradená liečba je indikovaná na liečbu dospelých pacientov s progresívnym, lokálne pokročilým alebo metastatickým, diferencovaným (papilárnym/folikulárnym/z Hürthleho buniek) karcinómom štítnej žľazy (DTC), refraktérnym na liečbu rádioaktívnym jódom (RAI). Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
13818 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.05.2018 31.05.2018 01.11.2018 01.12.2018 19.09.2018 6 4840B Eisai Europe Limited LENVIMA L01XE29 LENVIMA 4 mg tvrdé kapsuly cps dur 30x4 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) 1569,61 1840,54 Lenvatinib p.o. 4 mg (30ks) XEI-GB-4 GB 5 originál 893798,4 24 mg 147,243 ONK Áno Hradená liečba je indikovaná na liečbu dospelých pacientov s progresívnym, lokálne pokročilým alebo metastatickým, diferencovaným (papilárnym/folikulárnym/z Hürthleho buniek) karcinómom štítnej žľazy (DTC), refraktérnym na liečbu rádioaktívnym jódom (RAI). Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14100 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 29.06.2018 29.06.2018 01.12.2018 01.01.2019 6 5634C Ipsen Pharma Xermelo A07XA05 Xermelo 250 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x250 mg (blis.PVC/PCTFE/PVC/Al) 1184,47 1391,46 etyltelotristát p.o. IPE FR 30 originál 1794521 750 mg 46,382 ONK Áno Hradenú liečbu môže indikovať na liečbu hnačky pri karcinoidovom syndróme v kombinácii s liečbou somatostatínovými analógmi (SSA) u dospelých nedostatočne kontrolovaných liečbou SSA 1. onkológ, 2. gastroenetrológ na pracovisku I. Internej kliniky LF UK a UN Bratislava a Internej kliniky gastroenterologickej UN Martin. Ak sa po troch mesiacoch liečby nedosiahne klinická odpoveď, ďalšia liečba nie je hradenou liečbou. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14107 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 29.06.2018 29.06.2018 01.12.2018 01.01.2019 6 98724 UCB Pharma SA Xyrem N07XX04 Xyrem 500 mg/ml perorálny roztok sol por 1x180 ml (fľa.PE + 1odmerka -10 ml) 312,43 372,63 Nátriumoxybát p.o. 500 mg/ml UCP BE 12 originál 215496,59 7,5 g 31,053 NEU Nie Hradená liečba sa môže indikovať po zlyhaní liečby modafinilom. Nie
14082 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 30.06.2018 30.06.2018 16.10.2018 16.10.2018 3 0975C Merck Sharp & Dohme B.V. KEYTRUDA L01XC18 KEYTRUDA 25 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x4 ml/100 mg (liek.inj.skl.) 2740,36 3205,63 Pembrolizumab parent. 25 mg/ml MSD-NL NL 0,5 originál 3412000 4869275,65 10862945,09 16800859,48 200 mg 6411,26 ONK Áno Hradená liečba je v monoterapii indikovaná na liečbu pokročilého (neresekovateľného alebo metastatického) melanómu u dospelých. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14193 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 12.07.2018 12.07.2018 01.01.2019 01.02.2019 6 7321B Horizon Pharma Ireland Limited RAVICTI A16AX09 RAVICTI 1,1 g/ml perorálna kvapalina liq por 1x25 ml/27,5 g (fľ.skl.+adaptér) 157,36 190,06 Glycerolfenylbutyrát p.o. 1,1 g/ml HOR IE 3,056 originál 226551,52 9 g 62,192 bez preskripčného obmedzenia Áno Hradená liečba sa môže indikovať ako prídavná terapia na chronickú liečbu dospelých i pediatrických pacientov vo veku ? 2 mesiacov s poruchami močovinového cyklu (urea cycle disorder, UCD) vrátane nedostatočnosti karbamoylfosfátsyntetázy (CPS) I, ornitín karbamoyltransferázy (OTC), argininosukcinát syntetázy (ASS), argininosukcinát lyázy (ASL), arginázy (ARG) I, a nedostatku ornitíntranslokázy, hyperornitínémia-hyperamonémia- homocitrulínúria syndróm (HHH), ktoré sa nedajú liečiť obmedzením príjmu bielkovín a/alebo samotným doplnením aminokyseliny. Liek sa musí užívať s obmedzením príjmu bielkovín a v niektorých prípadoch s potravinovými doplnkami (napr. esenciálne aminokyseliny, arginín, citrulín, kalorické doplnky neobsahujúce bielkoviny).  Hradená liečba sa môže indikovať a liek predpisovať v Centre dedičných metabolických porúch Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica, v Metabolickej ambulancii Detskej fakultnej nemocnice Košice. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14299 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.07.2018 31.07.2018 01.01.2019 01.02.2019 6 0862C Actelion Registration Limited VELETRI B01AC09 VELETRI 0,5 mg prášok na infúzny roztok plv ifo 1x0,5 mg (liek.inj.skl.) 36,53 46,93 Epoprostenol parent. 0,5 mg ACB GB 0,15 1. generikum 3300 3,24 mg 162,555 KAR Áno Hradená liečba sa môže indikovať pacientom na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH) (idiopatickej alebo hereditárnej PAH a PAH spojenej s ochoreniami spojivového tkaniva) na zlepšenie záťažovej kapacity u pacientov vo funkčnej triede NYHA IV podľa medzinárodnej klasifikácie WHO.  Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a. s., Bratislava, v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14300 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.07.2018 31.07.2018 01.01.2019 01.02.2019 6 0863C Actelion Registration Limited VELETRI B01AC09 VELETRI 1,5 mg prášok na infúzny roztok plv ifo 1x1,5 mg (liek.inj.skl.) 59,93 74,78 Epoprostenol parent. 1,5 mg ACB GB 0,46 1. generikum 816030 3,24 mg 162,555 KAR Áno Hradená liečba sa môže indikovať pacientom na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie (PAH) (idiopatickej alebo hereditárnej PAH a PAH spojenej s ochoreniami spojivového tkaniva) na zlepšenie záťažovej kapacity u pacientov vo funkčnej triede NYHA IV podľa medzinárodnej klasifikácie WHO.  Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov s pľúcnou artériovou hypertenziou v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb a. s., Bratislava, v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica a vo Východoslovenskom ústave srdcových chorôb, Košice.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14286 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.07.2018 03.01.2019 01.07.2019 01.08.2019 12 7209B Roche Registration GmbH Cotellic L01XE38 Cotellic 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 63(3x21)x20 mg (blis.PVC/PVDC) 4699,21 5489,65 Kobimetinib p.o. 20 mg HLR DE 28 originál 837427 2766783,6 7498861,9 12670112,2 45 mg 196,059 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať v kombinácii s vemurafenibom na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom s pozitivitou mutácie V600 génu BRAF, ktorí nie sú predliečení kombináciou inhibítorov BRAF a MEK. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14285 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.07.2018 03.01.2019 01.07.2019 01.08.2019 12 32503 Roche Registration GmbH Zelboraf L01XE15 Zelboraf 240 mg filmom obalené tablety tbl flm 56(7x8)x1x240 mg (blis.Al/Al-perf.) 1171,67 1376,54 Vemurafenib p.o. 240 mg HLR DE 7 originál 837427 2775104,64 7521414,56 12708217,28 1920 mg 196,649 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať v monoterapii alebo v kombinácii s kobimetinibom na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom s pozitivitou mutácie V600 génu BRAF, ktorí nie sú predliečení kombináciou inhibítorov BRAF a MEK. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14243 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.07.2018 03.01.2019 01.07.2019 01.08.2019 12 6956A Novartis Europharm Limited Tafinlar L01XE23 Tafinlar 75 mg tvrdé kapsuly cps dur 120x75 mg (fľ.HDPE) 4939,75 5770,12 Dabrafenib p.o. 75 mg NEH IE 30 originál 960576 3929452 9820744 16294819 300 mg 192,338 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať v monoterapii alebo v kombinácii s trametinibom na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom s mutáciou V600 génu BRAF, ktorí nie sú predliečení kombináciou inhibítorov BRAF a MEK. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14244 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.07.2018 03.01.2019 01.07.2019 01.08.2019 12 0781B Novartis Europharm Limited Mekinist L01XE25 Mekinist 2 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x2 mg (fľ.HDPE) 3866 4518,13 Trametinib p.o. 2 mg NEH IE 30 originál 711266 2914194 7364552 12271241 2 mg 150,605 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať v monoterapii alebo v kombinácii s dabrafenibom na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom s mutáciou V600 génu BRAF, ktorí nie sú predliečení kombináciou inhibítorov BRAF a MEK. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14319 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.07.2018 31.07.2018 01.01.2019 01.02.2019 6 8107A Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Kineret L04AC03 Kineret 100 mg/0,67 ml injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 7x0,67 ml /100 mg (striek.inj.napl.skl.) 199,12 239,26 Anakinra s.c. 100 mg BVR SE 7 originál 283044,58 0,1 g 34,18 ALG, REU Áno Hradená liečba sa môže indikovať v monoterapii alebo v kombinácii s inými protizápalovými liekmi a
antireumatickými liekmi modifikujúcimi ochorenie (DMARD) u dospelých, dospievajúcich, detí a dojčiat vo veku
8 mesiacov a starších s telesnou hmotnosťou od 10 kg na liečbu:
A. periodických syndrómov asociovaných s kryopyrínom (CAPS) vrátane:
- multisystémovej zápalovej choroby novorodencov (NOMID) / chronického neurologického, kožného a
kĺbového syndrómu u detí (CINCA),
- Muckleovho-Wellsovho syndrómu (MWS),
- familiárneho chladového autoinflamačného syndrómu (FCAS).
B. Stillovej choroby s aktívnymi systémovými znakmi strednej až vysokej aktivity ochorenia, alebo u pacientov
s pokračujúcou aktivitou ochorenia po liečbe nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) alebo
glukokortikoidmi, zahŕňajúcu:
- systémovú juvenilnú idiopatickú artritídu (Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis, SJIA)
- Stillovu chorobu dospelých (Adult-Onset Still’s Disease, AOSD).
Hradenú liečbu (CAPS+AOSD) môže indikovať reumatológ na V. Internej klinike Univerzitnej nemocnice
Bratislava - Ružinov, v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, Košice, v Národnom ústave reumatických chorôb,
Piešťany, na II. internej klinike SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, na I.
internej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava – Staré Mesto, na II. Internej klinike Univerzitnej nemocnice
Martin a na Internej klinike Fakultnej nemocnice Nitra;
Hradenú liečbu (CAPS+SJIA) môže indikovať detský reumatológ v Národnom ústave reumatických chorôb,
Piešťany, na Klinike detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice, na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM Martin, na
Detskej klinike LF UK a Národného ústavu detských chorôb Bratislava a na II. detskej klinike SZU Detskej
fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica.
Hradená liečba (CAPS) sa môže indikovať v Centre pre periodické horúčky Univerzitnej nemocnice Martin.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Áno
14261 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.07.2018 31.07.2018 01.01.2019 01.02.2019 6 2595B AstraZeneca AB Lynparza L01XX46 Lynparza 50 mg tvrdé kapsuly cps dur 448 (4x112)x50 mg (fľ.HDPE) 3965 4633,56 Olaparib p.o. 50 mg (448 ks) AZC SE 28 originál 2260392 800 mg 165,485 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať ako monoterapia na udržiavaciu liečbu rekurentného epitelového serózneho
karcinómu ovárií, Fallopiovej trubice alebo primárneho peritoneálneho karcinómu, s vysokým gradingom, citlivého na
platinu u dospelých pacientok s mutáciou génu BRCA (germinatívnou a/alebo somatickou), ktoré odpovedajú (úplne
alebo čiastočne) na chemoterapiu na báze platiny.
Pacientky sú vhodné na liečbu olaparibom, pokiaľ majú potvrdenú patologickú mutáciu BRCA (t.j. mutácia, ktorá
narúša normálnu funkciu génu) buď germinatívnu alebo somatickú (detekovanú použitím primerane validovanej
metódy).
Pacientky majú začať liečbu olaparibom najneskôr 8 týždňov po ukončení liečebného režimu obsahujúceho platinu.
Liečba je indikovaná len pre pacientky, ktoré absolvovali dva alebo viac režimov na báze platiny a liečba viedla k
čiastočnej alebo úplnej odpovedi podľa kritérií RECIST alebo GCI.
Pacientky museli odpovedať na predposlednú chemoterapiu na báze platiny úplne alebo čiastočne (recidíva
ochorenia po 12 mesiacoch od ukončenia liečby alebo po 6-12 mesiacoch od ukončenia liečby)
V liečbe sa odporúča pokračovať až do progresie základného ochorenia.
Hradená liečba sa môže indikovať v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, v Onkologickom ústave sv. Alžbety
s. r. o., na Okologickej klinike SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica a vo
Východoslovenskom onkologickom ústave a. s., Košice.
Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Áno
14406 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 17.08.2018 17.08.2018 01.02.2019 01.03.2019 6 7166C Novartis Europharm Limited Rydapt L01XE39 Rydapt 25 mg mäkké kapsuly cps mol 56 (2x28)x25 mg (blis. PA/AI/PVC-AI) 6383,43 7453,45 midostaurín p.o. 25 mg NEH-1 GB 14 originál 340000 957813 2379420 4096565 100 mg 532,389 HEM, ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať u dospelých pacientov s novodiagnostikovanou akútnou myeloidnou leukémiou (AML) s pozitívnou mutáciou génu FLT3 v indukčnej fáze v kombinácii so štandardnou chemoterapiou daunorubicínom a cytarabínom v maximálnej dĺžke liečby v trvaní 2 cyklov a v pokračujúcej konsolidačnej fáze v kombinácii s vysokodávkovým cytarabínom v maximálnej dĺžke liečby v trvaní 4 cyklov. Následná udržiavacia liečba v monoterapii je hradená pre pacientov s kompletnou odpoveďou (definovanou ako ? 5% blastov v kostnej dreni a neprítomnosť blastov v krvi, normálnym krvným obrazom a neprítomnosťou extramedulárnej leukémie) až do relapsu v maximálnej dĺžke udržiavacej liečby v trvaní 12 cyklov. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14428 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 24.08.2018 24.08.2018 01.02.2019 01.03.2019 6 7894A Roche Registration GmbH Kadcyla L01XC14 Kadcyla 160 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu plc ifo 1x160 mg (liek.inj.skl.) 2416,82 2828,38 Trastuzumab emtanzín parent. 160 mg HLR-DE DE 44,44 originál 1113304,5 1590435 4417875 7534485 3,6 mg/kg 63,645 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať v monoterapii  a)   v druhej línii pri neresekovateľnom lokálne pokročilom alebo metastatickom karcinóme prsníka s nadmernou expresiou receptora HER2 stupeň 3+ podľa imunohistochemického vyšetrenia (štandardný Hercept-test) alebo HER2 stupeň 2+ s potvrdením amplifikácie HER2 génu jednou z metód in situ hybridizácie u pacientov, ktorí boli predtým liečení trastuzumabom a taxánom, samostatne alebo v kombinácii, alebo  b)   pri recidíve ochorenia počas adjuvantnej liečby alebo v priebehu šiestich mesiacov po ukončení adjuvantnej liečby u pacientov s nadmernou expresiou receptora HER2 stupeň 3+ podľa imunohistochemického vyšetrenia (štandardný Hercept-test) alebo HER2 stupeň 2+ s potvrdením amplifikácie HER2 génu jednou z metód in situ hybridizácie.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14429 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 24.08.2018 24.08.2018 01.02.2019 01.03.2019 6 7893A Roche Registration GmbH Kadcyla L01XC14 Kadcyla 100 mg prášok na prípravu infúzneho koncentrátu plc ifo 1x100 mg (liek.inj.skl.) 1521,98 1785 Trastuzumab emtanzín parent. 100 mg HLR-DE DE 27,78 originál 1113304,5 1590435 4417875 7534485 3,6 mg/kg 63,645 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať v monoterapii a)   v druhej línii pri neresekovateľnom lokálne pokročilom alebo metastatickom karcinóme prsníka s nadmernou expresiou receptora HER2 stupeň 3+ podľa imunohistochemického vyšetrenia (štandardný Hercept-test) alebo HER2 stupeň 2+ s potvrdením amplifikácie HER2 génu jednou z metód in situ hybridizácie u pacientov, ktorí boli predtým liečení trastuzumabom a taxánom, samostatne alebo v kombinácii, alebo b)   pri recidíve ochorenia počas adjuvantnej liečby alebo v priebehu šiestich mesiacov po ukončení adjuvantnej liečby u pacientov s nadmernou expresiou receptora HER2 stupeň 3+ podľa imunohistochemického vyšetrenia (štandardný Hercept-test) alebo HER2 stupeň 2+ s potvrdením amplifikácie HER2 génu jednou z metód in situ hybridizácie. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14620 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 28.09.2018 28.09.2018 01.03.2019 01.04.2019 6 5581C Merck Europe B.V. Bavencio L01XC31 Bavencio 20 mg/ml infúzny koncentrát con inf 1x10 ml/200 mg (liek.inj.skl.) 884,86 1042,12 Avelumab parent. 200 mg MCK-NL NL 20 originál 792011 10 mg/kg 36,617 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať v monoterapii na liečbu dospelých pacientov s metastatickým karcinómom z Merkelových buniek (Merkel Cell Carcinoma, MCC). Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14829 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 29.10.2018 29.10.2018 01.04.2019 01.05.2019 6 86926 BioMarin International Limited FIRDAPSE N07XX05 FIRDAPSE 10 mg tablety tbl 100 (10x10)x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1900 2225,77 amifampridín p.o. 10 mg (100 ks) BAN IE 25 originál 194977,44 40 mg 89,031 NEU Áno Hradenú liečbu môže indikovať neurológ u dospelých pacientov v symptomatickej liečbe idiopatickej formy Lambert-Eatonovho myastenického syndrómu (LEMS), po vylúčení prítomnosti neoplatického procesu. Diagnóza musí byť potvrdená elektrofyziologickým vyšetrením, ktoré demonštruje výrazný, viac ako 100% vzostup amplitúdy evokovaného motorického akčeného potenciálu pri vysokofrekvenčnej stimulácii (30 Hz) periférneho nervu alebo plexus brachialis impulzami a sérologickým testom na autoprotilátky VGCC. Hradená liečba sa môže indikovať na Neurologickej klinike SZU a UNB Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov a na Neurologickej klinike JLF UK a UNM Univerzitnej nemocnice Martin. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
14798 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 31.10.2018 31.10.2018 01.04.2019 01.05.2019 6 6911B Amgen Europe B.V. BLINCYTO L01XC19 BLINCYTO 38,5 mikrogramov prášok na prípravu infúzneho koncentrátu a roztok na prípravu infúzneho roztoku pci ssi 1x38,5 µg + 10 ml solv. (liek.inj.skl.) 2246,05 2629,26 Blinatumomab parent. AMG NL 2,06 originál 1793155,32 18,7 µg 1276,338 HEM, ONK Áno Hradená liečba sa može indikovať:
a) u dospelých na liečbu relapsujúcej alebo refraktérnej B-prekurzorovej akútnej lymfoblastovej leukémie (ALL) s negatívnym chromozómom Philadelphia a pozitívnym CD19.

Hradená liečba sa môže indikovať v Onkologickom ústave sv. Alžbety s. r. o., v Národnom onkologickom ústave, Bratislava, na hematologickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava - nemocnica sv. Cyrila a Metoda, vo Východoslovenskom onkologickom ústave, a. s. Košice, na klinike hematológie a onkohematológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice, na Onkologickej klinike SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, na hematologickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta, Banská Bystrica a na klinike hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Martin, v Univerzitnej nemocnici, Martin a vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J.A. Reimana, Prešov a v Hematologickej ambulancii Fakultnej nemocnice Nitra.

b) u pediatrických pacientov vo veku 1 alebo viac rokov na liečbu B prekurzorovej ALL s negatívnym chromozómom Philadelphia a pozitívnym CD19, ktorá je refraktérna alebo relapsujúca po absolvovaní aspoň dvoch predchádzajúcich liečob alebo relapsujúca po absolvovaní predchádzajúcej alogénnej transplantácie krvotvorných kmeňových buniek.

Hradená liečba sa môže indikovať na Klinike detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH, Bratislava, na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie SZU a DFNsP, Banská Bystrica, na oddelení detskej onkológie a hematológie, DFN, Košice a na Klinike detí a dorastu, Univerzitná nemocnica Martin.

Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.
Áno
14910 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 12.11.2018 12.11.2018 01.05.2019 01.06.2019 6 7442C Kyowa Kirin Holdings B.V. CRYSVITA M05BX05 CRYSVITA 10 mg injekčný roztok sol inj 1x1 ml/10 mg (liek.inj.skl.) 3373,69 3944,09 Burosumab parent. 10 mg KWH NL 1 originál 1128597,34 10 mg 3947,153 END, ENP Nie Hradená liečba sa môže indikovať u detských pacientov do dovŕšenia 17 rokov s X-viazanou formou hypofosfatemickej rachitídy pri splnení všetkých nižšie vymenovaných kritérií: 1) s dokumentovanou vysokou sérovou koncentráciou FGF-23 2) s geneticky potvrdenou mutáciou v PHEX géne 3) pri perzistencii nízkej hypofosfatémie napriek dlhodobej substitúcii maximálnymi tolerovanými dávkami fosfátového roztoku a aktívnej formy vitamínu D 4) pri progresii kostných deformít napriek podávaniu maximálnych tolerovaných dávok štandardnej liečby (fosfáty a vitamín D) Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak je splnené jedno alebo viac z nasledovných kritérií: - sérová koncentrácia fosforu je nižšia ako 0,97 mmol/l alebo stúpla o menej ako 30% po šiestich mesiacoch liečby - alebo pomer maximálnej reabsorpcie fosfátov ku glomerulovej filtrácii (TmP/GFR) je nižší než 0,8 mmol/l resp. sa zvýšil o menej ako 30% po 6 mesiacoch liečby burosumabom  - RSS skóre (rádiologické skóre rachitických zmien) po 1 roku liečby sa zlepšilo o menej ako 30% resp. absolútne znížená hodnota skóre je menšia ako 0,5 od nasadenia liečby Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.  Vysvetlivky: ATC – Zatriedenie liečiva obsiahnutého v lieku podľa anatomicko-terapeuticko-chemickej klasifikácie určenej Svetovou zdravotníckou organizáciou, ŠDL a JD –Štandardná dávka liečiva a merná jednotka, v ktorej je vyjadrená, IO – Indikačné obmedzenie (Ak je v stĺpci IO uvedená skratka ind.obm., ZP - indikačné obmedzenie a súčasne obmedzenie úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas.), ÚZP2 – Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva, Kód – Kód lieku pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, CRP – Skratka držiteľa registrácie lieku, Štát – Skratka štátu, v ktorom má sídlo držiteľ registrácie lieku, MCV – Úradne určená cena lieku (bez dane z pridanej hodnoty), Konečná cena- Maximálna cena lieku vo verejnej lekárni (vrátane dane z pridanej hodnoty), ÚZP – Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za liek, s.ú. – Spôsob úhrady lieku (A alebo AS - liek, ktorému je určený osobitný spôsob úhrady lieku; I alebo S - liek, ktorému nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku), DOP – Maximálna výška doplatku poistenca za liek, DOP % – Podiel maximálnej výšky doplatku poistenca za liek a maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni vyjadrený v percentách, ŠDL v balení – Počet štandardných dávok liečiva v jednom balení lieku.  *) Ak referenčná skupina obsahuje lieky, ktoré sa vyznačujú pevnou liekovou formou určenou na perorálne podanie, referenčná skupina sa rozdelí na referenčné podskupiny tak, aby rozdiel v počte kusov liekovej formy medzi najmenším a najväčším balením lieku v jednej referenčnej podskupine nebol väčší ako 20 % z počtu kusov liekovej formy najmenšieho balenia lieku. Nie
14911 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 12.11.2018 12.11.2018 01.05.2019 01.06.2019 6 7443C Kyowa Kirin Holdings B.V. CRYSVITA M05BX05 CRYSVITA 20 mg injekčný roztok sol inj 1x1 ml/20 mg (liek.inj.skl.) 6760,1 7892,65 Burosumab parent. 20 mg KWH NL 2 originál 1128597,34 10 mg 3947,153 END, ENP Nie Hradená liečba sa môže indikovať u detských pacientov do dovŕšenia 17 rokov s X-viazanou formou hypofosfatemickej rachitídy pri splnení všetkých nižšie vymenovaných kritérií: 1) s dokumentovanou vysokou sérovou koncentráciou FGF-23 2) s geneticky potvrdenou mutáciou v PHEX géne 3) pri perzistencii nízkej hypofosfatémie napriek dlhodobej substitúcii maximálnymi tolerovanými dávkami fosfátového roztoku a aktívnej formy vitamínu D 4) pri progresii kostných deformít napriek podávaniu maximálnych tolerovaných dávok štandardnej liečby (fosfáty a vitamín D) Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak je splnené jedno alebo viac z nasledovných kritérií: - sérová koncentrácia fosforu je nižšia ako 0,97 mmol/l alebo stúpla o menej ako 30% po šiestich mesiacoch liečby - alebo pomer maximálnej reabsorpcie fosfátov ku glomerulovej filtrácii (TmP/GFR) je nižší než 0,8 mmol/l resp. sa zvýšil o menej ako 30% po 6 mesiacoch liečby burosumabom  - RSS skóre (rádiologické skóre rachitických zmien) po 1 roku liečby sa zlepšilo o menej ako 30% resp. absolútne znížená hodnota skóre je menšia ako 0,5 od nasadenia liečby Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Nie
14912 A1N Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 12.11.2018 12.11.2018 01.05.2019 01.06.2019 6 7444C Kyowa Kirin Holdings B.V. CRYSVITA M05BX05 CRYSVITA 30 mg injekčný roztok sol inj 1x1 ml/30 mg (liek.inj.skl.) 10146,73 11841,46 Burosumab parent. 30 mg KWH NL 3 originál 1128597,34 10 mg 3947,153 END, ENP Nie Hradená liečba sa môže indikovať u detských pacientov do dovŕšenia 17 rokov s X-viazanou formou hypofosfatemickej rachitídy pri splnení všetkých nižšie vymenovaných kritérií: 1) s dokumentovanou vysokou sérovou koncentráciou FGF-23 2) s geneticky potvrdenou mutáciou v PHEX géne 3) pri perzistencii nízkej hypofosfatémie napriek dlhodobej substitúcii maximálnymi tolerovanými dávkami fosfátového roztoku a aktívnej formy vitamínu D 4) pri progresii kostných deformít napriek podávaniu maximálnych tolerovaných dávok štandardnej liečby (fosfáty a vitamín D) Ďalšia liečba nie je hradenou liečbou, ak je splnené jedno alebo viac z nasledovných kritérií: - sérová koncentrácia fosforu je nižšia ako 0,97 mmol/l alebo stúpla o menej ako 30% po šiestich mesiacoch liečby - alebo pomer maximálnej reabsorpcie fosfátov ku glomerulovej filtrácii (TmP/GFR) je nižší než 0,8 mmol/l resp. sa zvýšil o menej ako 30% po 6 mesiacoch liečby burosumabom  - RSS skóre (rádiologické skóre rachitických zmien) po 1 roku liečby sa zlepšilo o menej ako 30% resp. absolútne znížená hodnota skóre je menšia ako 0,5 od nasadenia liečby Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Nie
15051 A1N Právoplatný ORPHAN Áno Áno Nie 30.11.2018 14.03.2019 01.09.2019 01.10.2019 10 9811B Amicus Therapeutics UK Ltd, Phoenix House Galafold A16AX14 Galafold 123 mg tvrdé kapsuly cps dur 14x123 mg (blis. PVC/PCTFE/PVC/Al) 14504,88 16923,06 Migalastát p.o. p.o. 123 mg (14 ks) AIU GB 28 originál 1306135,37 61,5 mg 604,395 Na rozdiel od liekov Fabrazyme a Replagal nenavrhujeme žiadne preskripčné obmedzenie, nakoľko sa Fabryho chorobou zaoberajú viacerí špecialisti z odboru neurológia, kardiológia, nefrológia a pediatria. Nakoľko je Centrum pre dedičné metabolické poruchy súčasťou Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s Poliklinikou v Bratislave, lieky Fabrazyme a Replagal sú preskripčne viazané na odbornú špecializáciu PED, hoci pacienti s Fabryho chorobou sú zvyčajne dospelí ľudia. Áno Hradená liečba sa môže indikovať u pacientov vo veku 16 rokov a viac s diagnózou Fabryho choroba so senzibilnou mutáciou na liečbu migalastátom a s potvrdenou orgánovou symptomatológiou. Zoznam senzibilných mutácií je uvedený v SPC lieku. Hradená liečba sa môže indikovať v Centre dedičných metabolických porúch Národného ústavu detských chorôb v Bratislave.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne..  Áno
15035 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 30.11.2018 30.11.2018 01.05.2019 01.06.2019 6 3040C Roche Registration GmbH Alecensa L01XE36 Alecensa 150 mg tvrdé kapsuly cps dur 224 (4x56)x150 mg (blis.PA/Al/PVC) 4529,38 5291,63 Alektinib p.o. 150mg HLR-DE DE 28 originál 582079 582079 2412983 5540337 1200 mg 188,987 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať ako monoterapia v prvej línii liečby u dospelých pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) s pozitivitou kinázy anaplastického lymfómu (ALK). Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
15219 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 18.12.2018 18.12.2018 01.06.2019 01.07.2019 6 9523C Pierre-Fabre Medicament S.A.S. Mektovi L01XE41 Mektovi 15 mg filmom obalené tablety tbl flm 84x15 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 2626,29 3072,62 Binimetinib p.o. 15 mg (84 ks) PFB FR 14 originál 830500 2491716,5 7254702,73 12218095,11 90 mg 219,473 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať v kombinácii s enkorafenibom na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom s pozitivitou mutácie V600 génu BRAF, ktorí nie sú predliečení kombináciou BRAF a MEK.  Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
15218 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 18.12.2018 18.12.2018 01.06.2019 01.07.2019 6 9513C Pierre Fabre Medicament Braftovi L01XE46 Braftovi 75 mg tvrdé kapsuly cps dur 42x75 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) 1395,28 1637,27 Inhibítory proteínkinázy p.o. 75 mg (42 ks) PFB FR 7 originál 796638 2389915,71 6958306,87 11718916,44 450 mg 233,896 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať v kombinácii s binimetinibom na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom s pozitivitou mutácie V600 génu BRAF, ktorí nie sú predliečení kombináciou BRAF a MEK. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno
15217 A1P Právoplatný ORPHAN Nie Áno Nie 18.12.2018 18.12.2018 01.06.2019 01.07.2019 6 9512C Pierre Fabre Medicament Braftovi L01XE46 Braftovi 50 mg tvrdé kapsuly cps dur 28x50 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) 700,3 826,92 Inhibítory proteínkinázy p.o. 50 mg (28 ks) PFB FR 3,111 originál 44705 134116,83 390484,91 657639,88 450 mg 233,896 ONK Áno Hradená liečba sa môže indikovať v kombinácii s binimetinibom na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom s pozitivitou mutácie V600 génu BRAF, ktorí nie sú predliečení kombináciou BRAF a MEK. Hradená liečba podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne. Áno