Tabuľka
Náklady na inovatívne lieky* EMA OMP 9 876 289 22,7%
mil. € VYN 19 432 059 44,6%
Riadok v dopade 2021 2022 2023 2024 2025 CAGR AVASTIN 4 240 432 9,7%
-20% -12% -10% Others 9 975 626 22,9%
Cena liečby 1x pacienta 317 033,04 € 253 626,43 € 223 191,26 € 200 872,13 € -14%
Odhadovaná zľava 0% 30% 40% 40%
Cena liečby 1x pacienta adj. 317 033,04 € 177 538,50 € 133 914,76 € 120 523,28 €
Počet pacientov 12 44 75 100 In-label 29 308 348 67,3%
06 Spolu bez zlavy 3 800,00 € 11 200,00 € 16 700,00 € 20 100,00 € 74%
07 Dopad osobitnej úhrady lieku v ÚZS - € - 3 400,00 € - 6 700,00 € - 8 000,00 €
SPOLU tis. € 3 800 € 7 800 € 10 000 € 12 100 € 47%
Nárast 105,3% 28,2% 21,0%
Vstupné údaje / ceny 2022
Novartis / Kymriah cena 2022 317 033,04 €
Gilead / Yescarta 304 500,00 €
Gilead / Tecartus 366 667,00 €
Janssen / 462 000,00 €