Tabuľka 1.
Vývoj úhrad ZP pre i.v. + i.m. imunoglobulíny + LMWH
Modelovanie dopadu použitia § 95
Riadok v dopade Parameter Hodnota
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Imunoglobulíny 0 0 2 340 4 420 4 340 4 250
LMWH 0 0 4 900 8 960 8 780 8 600
Total 0 0 7 240 13 380 13 120 12 850
04 Korekcia o §95 úprava úhrad Mar22, -50% 7 200 13 400 13 100 12 900