Tabuľka 1.
Celý trh Slovensko
Spôsob úhrady / typ výdaja A + AS
Rok
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Medziročný nárast 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
 úhrada zdravotnou poisťovňou v '000 € 1 242 214 € 1 279 481 € 1 305 000 € 1 331 000 € 1 350 000 € 1 360 000 €
Tabuľka 2.
Očakávaný dopad zavedenia EMA OMP
Zavedenie OMP liekov s významným klinickým prínosom
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EMA OMP % podiel na celkových výdavkoch 4,0% 4,2% 4,7% 7,2% 8,5% 9,1%
EMA OMP v '000 € so súčasnou hranicou 1:50 000, 5% PY nárast 49 689 € 52 173 € 54 782 € 57 521 € 60 397 € 63 417 €
EMA OMP v '000 € so zavedením OMP 49 689 € 52 173 € 54 782 € 95 832 € 114 750 € 123 760 €
Očakávaný dopad 0 € 38 310 € 54 350 € 60 340 €
Tabuľka 3.
Očakávaný dopad zavedenia EMA OMP
Dodatočné odrátanie priemernej zľavy od 2023 vo výške 20%
Riadok v dopade 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
EMA OMP % podiel na celkových výdavkoch 4,0% 4,1% 4,2% 5,8% 6,8% 7,3%
EMA OMP v '000 € so súčasnou hranicou 1:50 000, 5% PY nárast 49 689 € 52 173 € 54 782 € 57 521 € 60 397 € 63 417 €
EMA OMP v '000 € so zavedením OMP 49 689 € 52 173 € 54 782 € 76 666 € 91 800 € 99 008 €
03* Očakávaný dopad 0 € 19 100 € 31 400 € 35 600 €
2 600 € 24 500 € 39 600 € 46 800 €
* z toho odrátané orphans, ktoré idú podľa §7 ods. 5