Zmena výdavkov voči r. 2021 na lieky po započítaní dopadu novely 363/2011*, mil. €
No.** Tab 82.4 * Vplyv novely 363/2011 od 01/2023
** číslo riadku určuje číslo súboru so zdrojovými údajmi
2021 2022 2023 2024 2025
Nárast výdavkov na lieky bez opatrení 18,460 36,110 52,930 68,900
00 Nárast kategorizovaných liekov / 70% (2,2%) 18,460 36,110 52,930 68,900
Hodnotové opatrenia 18,720 128,600 192,400 228,600
01 Nové lieky# 8,000 47,500 71,000 85,800
02 Nehradené indikácie zaradených liekov# 0,000 32,000 52,000 63,000
03 Orphans# 2,600 14,500 24,600 29,200
04 Dopad vyňatia z cenovej regulácie 4,320 13,400 13,100 12,900
05 Dopad § 7 ods. 5 Orphans 0,000 10,000 15,000 17,600
06 Dopad § 7 ods. 5 Inovatívne lieky 3,800 11,200 16,700 20,100
Úsporné opatrenia -29,120 -114,720 -176,180 -229,520
07 Dopad osobitnej úhrady na inovácie v ústavnej ZS 0,000 -3,400 -6,700 -8,000
08 r. 23 Prehodnotenie nákladovej efektivity zaradených orphans1 0,000 -2,100 -7,300 -9,900
09 r. 23 Prehodnotenie nákladovej efektivity zaradených liekov2 0,000 -7,200 -11,000 -11,000
10 r. 26 Vstup generických liekov -24,020 -48,410 -73,360 -98,490
11 r. 26, r. 24 Vstup biosimilárnych liekov*5 -13,100 -26,410 -40,020 -53,730
* vrátane centrálneho nákupu liekov5
12 r. 27 Medzinárodné porovnávanie cien liekov dvakrát ročne -2,000 -2,000 -2,000 -2,000
13 r. 30 Lieky na výnimky 10,000 -13,900 -24,500 -35,100
14 r. 31 Aktívne vynucovať vyrovnávací rozdiel3 0,000 -11,300 -11,300 -11,300
15 r. 28 eHealth spustenie modulov 0,000 0,000 0,000 0,000
16 r. 29 Revízna činnosť (interakcie, duplicitné predpisovanie) 0,000 0,000 0,000 0,000
Celkový vplyv 8,060 49,990 69,150 67,980
Celkový trh s liekmi 1250,000 1260,000 1300,000 1320,000 1320,000
Analýza NIHO -2,250 35,649 88,201 115,818
Zmeny výdavkov voči roku 2021 - VZP zmeny politík z RVS4 14,000 43,000 62,000
# Gap analýza vs ČR
1 Lieky zaradené ako SK orphans, revízia
2 počítané ako 20% z r. 22-24, Hlavna kniha Tab. 82, r. 23
3 jednorazovo suma z liekov zaradenych 2014-2022
4 Hlavná kniha rozpočtu, Tabuľka 82.
5 Predpokladá sa aktívny dohľad regulátora / MZSR