VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanieČíslo: UV-11411/2022
Národnej rady Slovenskej republiky
970
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, apríl 2022