Príloha č. 1
N á v r h y
kandidátov na členov Rady Slovenského pozemkového fondu
doručené Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
1.JUDr. Martin L u k a č o v i č
rok narodenia: 1976
bydlisko: Prievidza
vzdelanie: UK Bratislava, Právnická fakulta
zamestnávateľ: slobodné povolanie – advokát
funkcia v zamestnaní: slobodné povolanie - advokát
navrhla: Strana SMER – sociálna demokracia
2.Mgr. Michaela R a k o v i c k á
rok narodenia: 1969
bydlisko: Piešťany
vzdelanie: VŠ Sv. Alžbety v Bratislave
zamestnávateľ: ALMO GROUP s. r. o.
funkcia v zamestnaní: transport manažér
navrhla: Strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko