VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-8834/2022
Národnej rady Slovenskej republiky
950
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, marec 2022