Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
81. schôdza
111/2022
297
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 15. marca 2022
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829a)
A.s c h v a ľ u j e
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 829a)
B.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Marián Viskupič
predseda výboru
Erik Ňarjaš
Ladislav Kamenický
overovateľ výboru