Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 10. marca 2022Číslo: PREDS-51/2022
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 17 ods. 2 a § 109 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť skupiny poslancov zvolávam 61. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
v stredu 16. marca 2022 o 12.30 hod.
Poslanci na schôdzi žiadajú prerokovať
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie stanoviska Slovenskej republiky k ohrozeniu strategických energetických záujmov hospodárstva a občanov Slovenskej republiky podľa čl. 2 ods. 3 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie a návrhu k opatreniam na zamedzenie nežiadúceho cenového vývoja (tlač 946).
Boris K o l l á r v. r.