VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
__________________________________________________________________________________________
879
Návrh
na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických
Bratislava február 2022
Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia NR SR2. Predkladacia správa3. Text dohody SK a EN4. Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi SR5. Doložka vybraných vplyvov
Číslo: UV-456/2022
Na rokovanieNárodnej rady Slovenskej republiky
Predkladá:
Eduard Hegerpredseda vlády Slovenskej republiky