VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-24620/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
830
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o územnom plánovaní
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje vládny návrh zákona o územnom plánovaní
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava január 2022