NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
807
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky dňom 12. 3. 2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní vyhlásila núdzový stav.
Návrh zákona sa vypracoval nadväzne na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu, ktorá na území Slovenskej republiky pretrváva. Nakoľko očkovanie sa ukázalo ako najúčinnejšie opatrenie, je potrebné motivovať ľudí, a to najmä seniorov, ktorí najviac rizikovou skupinou, aby sa dali zaočkovať. Navrhuje sa preto zaviesť tzv. očkovací poukaz, ktorý sa bude môcť využiť vo vybraných podnikoch a službách (reštaurácie, hotely, divadlá, kaderníctva atď.), a tým sa zabezpečí finančná podpora aj im.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.
Bratislava 1. decembra 2021
Eduard Heger, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Igor Matovič, v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky