VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-27688/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
807
VLÁDNY NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje
vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, december 2021