PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-2204-1/2021
821
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 12. novembra 2021
k návrhu zákona podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter PELLEGRINI, Denisa SAKOVÁ, Richard RAŠI, Erik TOMÁŠ a Matúš ŠUTAJ EŠTOK 5. novembra 2021 podali návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 784).
Na základe uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktorému som podaný návrh zákona postúpil na zaujatie stanoviska z hľadiska oprávnenosti jeho podania (uznesenie výboru z 11. novembra 2021 č. 384)
k o n š t a t u j e m, že
uvedený poslanecký návrh zákona (tlač 784) nie je podaný v súlade s § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku, nakoľko ide o návrh zákona v tej istej veci, ako bol návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Richarda RAŠIHO, Matúša ŠUTAJ EŠTOKA a Jána BLCHÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 579), o ktorom Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 854 z 29. júna 2021 rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o ňom a od schválenia uznesenia neuplynula ustanovená šesťmesačná lehota.
Z uvedeného dôvodu nie je možné tento návrh zákona zaradiť do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Boris K o l l á r v. r.