Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
57. schôdza výboru
Číslo: CRD-2228/2021
Z á z n a m
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790) bol Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolaný na 12. novembra 2021.
O vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 790) výbor nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný (z celkového počtu 12 prítomní boli 6 poslanci).
V Bratislave 12. novembra 2021
Jana Bittó C i g á n i k o v á
predsedníčka výboru