Príloha č. 2
Vlastné imanie podnikov štátnej správy
Vlastné imanie podnikov štátnej správy (tis. eur)
VP v %
VI
Δ(2020-2019)
VH
Dividendy
Precenenie
Vklady
Ostatné
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Železnice Slovenskej republiky*
100,00
VI
-14 055
-15 176
0
525
596
0
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
100,00
VI
-32 224
-32 224
0
0
0
0
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.*
100,00
VI
10 816
10 590
0
226
0
0
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.*
100,00
VI
54 497
33 970
0
-2 208
22 876
-141
Slovenská pošta, a.s.
100,00
VI
-17 430
-15 997
0
-1 433
0
0
Verejné prístavy, a.s.
100,00
VI
985
995
0
0
0
-10
Letové prevádzkové služby SR, š. p.
100,00
VI
-5 702
-18 302
0
0
13 200
-600
Letisko Sliač, a. s.
100,00
VI
-843
-843
0
0
0
0
Letisková spoločnosť Žilina, a.s.*
99,53
VI
28
28
0
0
0
0
Letisko Poprad-Tatry, a.s.
97,61
VI
167
167
0
0
0
0
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
100,00
VI
-14 016
-14 016
0
0
0
0
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
34,00
VI
-3 312
-925
-2 290
0
0
-97
Letisko Piešťany, a.s.*
20,65
VI
-291
-291
0
0
0
0
Metro Bratislava, a.s.
34,00
VI
200
201
0
0
0
-1
Ministerstvo zdravotníctva SR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.*
100,00
VI
84 454
-114 180
0
638
198 000
-4
Debitum, a.s*7
100,00
VI
-109 338
-109 338
0
0
0
0
Nemocnica Poprad, a.s.*
100,00
VI
-6
-6
0
0
0
0
Nemocnica budúcnosti Martin, a.s.*3
100,00
VI
-4
-4
0
0
0
0
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.*
100,00
VI
154
154
0
0
0
0
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.*
100,00
VI
78
78
0
0
0
0
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.*
100,00
VI
1 203
1 203
0
0
0
0
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.*
100,00
VI
948
948
0
0
0
0
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p.*
100,00
VI
-131
-125
0
0
0
-6
Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š. p.*
100,00
VI
-726
-726
0
0
0
0
Ministerstvo financií SR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
100,00
VI
49 976
484
0
-508
50 000
0
Exportno-importná banka SR*
100,00
VI
261
598
-250
0
0
-87
Slovenská konsolidačná, a.s.*
100,00
VI
-2 572
713
-3 284
0
0
-1
Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s.
100,00
VI
5 715
9 632
-3 300
0
0
-617
Mincovňa Kremnica, š.p.
100,00
VI
676
706
-30
0
0
0
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
100,00
VI
190 588
59 306
0
1 282
130 000
0
Slovenská reštrukturalizačná, s.r.o.*
100,00
VI
893
893
0
0
0
0
VP v %
VI
Δ(2020-2019)
VH
Dividendy
Precenenie
Vklady
Ostatné
Ministerstvo hospodárstva SR
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
100,00
VI
78 776
259 080
-250 000
69 649
0
47
Slovenské elektrárne, a.s.
34,00
VI
-48 596
39 870
0
-88 466
0
0
Západoslovenská energetika, a.s.
51,00
VI
15 908
89 816
-74 135
-164
0
391
Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 9
51,00
VI
-66 928
121 707
-188 635
0
0
0
Východoslovenská energetika Holding, a.s.
51,00
VI
-17 228
49 451
-66 711
32
0
0
Transpetrol, a.s.
100,00
VI
6 762
6 966
0
0
0
-204
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s.*
100,00
VI
-2 024
4 382
-2 173
-842
0
-3 391
MH Invest, s.r.o.*3
100,00
VI
-1 894
-1 894
0
0
0
0
MH Invest II, s.r.o.*
100,00
VI
-4 926
-4 927
0
0
0
1
InvEast SK, s.r.o.
100,00
VI
-90
-97
0
7
0
0
Rudné Bane, š. p.*
100,00
VI
-61
20
0
0
0
-81
MH Manažment, a.s.*
100,00
VI
75 623
-601
0
41 094
20 000
15 130
Ministerstvo obrany SR
Vojenské lesy a majetky, š. p.
100,00
VI
67
98
0
0
-26
-5
HOREZZA, a.s.
100,00
VI
-886
-886
0
0
0
0
Letecké opravovne Trenčín, a. s.
100,00
VI
-6 979
-6 979
0
0
0
0
UN - Nemocnica svätého Michala, a. s.
50,00
VI
5 571
-4 429
0
0
10 000
0
DMD GROUP, a.s.*
100,00
VI
224
-615
0
839
0
0
Ministerstvo vnútra SR
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
100,00
VI
123
123
0
0
0
0
UN - Nemocnica svätého Michala, a. s.
50,00
VI
5 571
-4 429
0
0
10 000
0
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Správa služieb diplomatického zboru, a.s.
100,00
VI
-353
431
-698
0
0
-86
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Technická inšpekcia, a.s.
100,00
VI
51
153
0
-52
0
-50
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Biont, a. s.*
95,00
VI
471
471
0
0
0
0
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Poľnonákup Tatry, a.s.
100,00
VI
70
70
0
0
0
0
Spoločnosť pre skladovanie, a.s. 5
13,45
VI
1 895
1 914
0
0
0
-19
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
100,00
VI
4 247
2 599
0
0
1 648
0
Vodohospodárska výstavba, š. p.
100,00
VI
61
2 143
0
-49
0
-2 033
VP v %
VI
Δ(2020-2019)
VH
Dividendy
Precenenie
Vklady
Ostatné
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Lesy Slovenskej republiky, š. p.
100,00
VI
-830
821
0
0
1 007
-2 658
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p.
100,00
VI
-754
-418
0
0
0
-336
Hydromeliorácie, š. p.*
100,00
VI
-5 060
-5 059
0
0
0
-1
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š. p. (agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š. p.)
100,00
VI
-4 124
-4 124
0
0
0
0
Agroinštitút Nitra, š. p.
100,00
VI
-156
-156
0
0
0
0
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
100,00
VI
274
307
0
0
0
-33
Národný žrebčín Topoľčianky, š. p.*
100,00
VI
3
3
0
0
0
0
Závodisko, š. p.
100,00
VI
74
75
0
0
0
-1
Ministerstvo investícií, region.rozvoja a informatizácie SR
Slovensko IT, a.s. *13)
100,00
VI
2 680
-1 320
0
0
4 000
0
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.
100,00
VI
303
380
0
0
0
-77
Biont, a. s.*
5,00
VI
471
471
0
0
0
0
MH Manažment, a.s.
Bratislavská teplárenská, a.s.
100,00
VI
20 539
2 477
0
0
20 000
-1 938
Martinská teplárenská, a.s.
100,00
VI
-711
-711
0
0
0
0
Trnavská teplárenská, a.s.
100,00
VI
-446
17
-70
0
0
-393
Zvolenská teplárenská, a.s.
100,00
VI
233
-2 396
0
0
2 000
629
Žilinská teplárenská, a.s.
100,00
VI
539
-438
0
632
0
345
Tepláreň Košice, a.s.
100,00
VI
5 829
6 166
-337
0
0
0
Dlhopis, o. c. p., a.s.
100,00
VI
23
17
0
6
0
0
Poliklinika Tehelná, a.s. 8
100,00
VI
-141
-141
0
0
0
0
Burza cenných papierov, a.s.
75,94
VI
155
155
0
0
0
0
Kúpele Sliač, a.s.*
72,54
VI
-815
-1 314
0
0
499
0
Slovak Lines, a.s.
44,01
VI
620
770
-150
0
0
0
Eurobus, a.s.
39,50
VI
203
255
-52
0
0
0
SAD Banská Bystrica, a.s.
37,96
VI
-66
-66
0
0
0
0
SAD Dunajská Streda, a.s.
32,79
VI
20
30
-10
0
0
0
SAD Humenné, a.s.
32,98
VI
8
42
0
0
0
-34
ARRIVA Liorbus a.s.
39,58
VI
1 312
1 483
-83
0
0
-88
SAD Lučenec, a.s.
39,66
VI
48
48
0
0
0
0
SAD Poprad, a.s.
39,68
VI
-33
-33
0
0
0
0
SAD Prešov, a.s.
30,59
VI
-893
-893
0
0
0
0
SAD Prievidza, a.s.
39,66
VI
325
525
-200
0
0
0
VP v %
VI
Δ(2020-2019)
VH
Dividendy
Precenenie
Vklady
Ostatné
SAD Trenčín, a.s.
41,54
VI
197
722
-342
-54
0
-129
ARRIVA Trnava a.s.
39,50
VI
-35
184
-184
0
0
-35
SAD Zvolen, a.s.
37,84
VI
107
98
0
9
0
0
SAD Žilina, a.s.
40,64
VI
75
498
-360
-53
0
-10
ARRIVA Michalovce, a.s.
39,86
VI
113
163
-50
0
0
0
ARRIVA Nitra, a.s.
39,52
VI
-2 794
-2 794
0
0
0
0
ARRIVA Nové Zámky, a.s.
39,64
VI
127
521
-394
0
0
0
Národná banka Slovenska
100,00
VI
437 859
26 043
0
411 816
0
0
Zdroj: Register účtovných závierok
Skratky:
VP v % - vlastnícky podiel štátu v %, VI - vlastné imanie, VH - výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
Poznámky:
* Subjekt je zaradený v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom do sektora verejnej správy v súlade s metodikou ESA 2010
(1) V zozname sa nachádzajú len podniky ovládané priamo kapitolou štátneho rozpočtu, nie uvedené ich spoločné, dcérske či pridružené účtovné jednotky.
(2) Fond národného majetku SR bol zrušený k 15.12.2015, zostávajúce majetkové účasti v podnikoch prešli od 1.1.2016 na MH Manažment, a.s.
(3) Spoločnosť MH Invest, s.r.o. bola k 24.03.2018 prevedená z MD a V SR na Ministerstvo hospodárstva SR.
(4) V tabuľke uvedené len podniky štátnej správy, ktoré podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti definované ako spoločnosti s majetkovou účasťou štátu v minimálnej výške 20 %. Ostatné spoločnosti patriace pod kapitoly štátneho rozpočtu mali k 31.12.2017 nasledovnú majetkovú účasť štátu: Poštová banka, a.s. 0,03 %, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,02 %, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,05 %, Bardejovské kúpele, a.s. 0,08 %.
(5) Spoločnosť pre skladovanie, a.s. s priamym vlastníckym podielom štátu 13,45 % je zaradená medzi podniky štátnej správy, pretože zvyšný podiel Spoločnosti pre skladovanie, a.s vo výške 86,55 % vlastní Transpetrol, a.s., ktorý je v 100 % vlastníctve štátu. Spoločnosť pre skladovanie, a.s. je preto prostredníctvom priameho a nepriameho podielu tiež v 100 % vlastníctve štátu.
(6) Spoločnosť zanikla dňa 31.03.2018 formou zlúčenia so spoločnosťou Národná diaľničná spoločnosť, a.s., ktorá sa stala jej právnym nástupcom. Údaje z účtovnej závierky sú len za tri mesiace roku 2018 (k 31.03.2018), pohyb za 2019 predstavuje len presun z VI.
(7) Zmena obchodného mena spoločnosti s platnosťou od 22.03.2018 na Debitum, a.s.
(8) Od 08/2018 subjekt verejnej správy
(9) Zmena obchodného mena zo Stredoslovenskej energetiky, a.s. na Stredoslovenskú energetiku Holding, a.s. s platnosťou od 01.01.2019.
(10) Zmena akcionára k 29.12.2018 prevod z Ministerstva zdravotníctva SR na Ministerstvo vnútra SR. K 1. máju 2019 sa nemocnica zlúčila a zanikla bez likvidácie. Právnym nástupcom sa stala Nemocnica sv. Michala, a.s.
(11) K 03.03.2020 bol zrealizovaný zápis zmeny výšky základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., zvýšenie o 13 884 tis. eur.
(12) Zmena akcionárskej štruktúry spoločnosti k 26.01.2020 - Ministerstvo dopravy 34 % a Žilinský samosprávny kraj 66 %.
(13) Vznik spoločnosti 05.09.2020.