Typ závažnosti pripomienky
[Vysoká, Stredná, Nízka]
Stav zapracovania pripomienky
[Zapracovaná, Zamietnutá,
Vysvetlená, Nevyriešená]
Vysoká Zapracovaná
Stredná Zamietnutá
Nízka Vysvetlená
Nevyriešená