Národná rada Slovenskej republiky  
VIII. volebné obdobie  
Rok 2022  
HARMONOGRAM  
schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky  
JANUÁR  
FEBRUÁR  
MAREC  
P
U
S
Š
P
S
3
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
7
8
9
14 21 28  
15 22  
16 23  
P
U
S
Š
P
S
7
8
9
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
10 17 24  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
1
2
N
N
N
13 20 27  
APRÍL  
MÁJ  
JÚN  
P
U
S
Š
P
S
4
5
6
7
8
9
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
2
9
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
6
7
8
9
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
3
4
5
6
7
8
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
1
2
3
4
5
1
2
3
10 17 24  
11 18 25  
12 19 26  
N
10 17 24  
N
1
N
JÚL  
AUGUST  
SEPTEMBER  
P
U
S
Š
P
S
4
5
6
7
8
9
11 18 25  
P
U
S
Š
P
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
5
6
7
8
9
12 19 26  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
1
2
3
4
1
2
3
16 23  
30  
10 17 24  
11 18 25  
N
10 17 24 31  
N
N
OKTÓBER  
NOVEMBER  
DECEMBER  
P
U
S
Š
P
S
3
10 17 24 31  
11 18 25  
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
P
U
S
Š
P
S
7
8
9
10  
11  
14 21 28  
P
U
S
Š
P
S
5
6
7
8
9
12 19 26  
13 20 27  
14 21 28  
15 22 29  
16 23 30  
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
15 22 29  
16 23 30  
17 24  
1
2
3
4
18 25  
1
2
12 19 26  
13 20 27  
10 17 24 31  
11 18 25  
N
N
N
Termín na doručenie návrhov  
Schôdze NR SR:  
Prerokované  
v poslaneckom grémiu  
1. február 2022  
15. marec 2022  
26. apríl 2022  
Začiatok schôdze NR SR  
Schôdze výborov NR SR  
Schôdze gestorských výborov  
19. októbra 2021.  
14. jún 2022  
13. september 2022  
18. október 2022  
29. november 2022