VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
38. schôdza výboru
Č. CRD-1579/2021
72
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
z 19. októbra 2021
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.schvaľuje
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov (tlač 666a),
B.poveruje
spravodajkyňu výboru Jarmilu Vaňovú (alt. Ondreja Dostála) uviesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a predkladať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Eva Hudecová Peter Pollák
György Gyimesi podpredseda výboru
overovateľ