Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Marek Kotleba, Rastislav Schlosár a Peter Krupa predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov.
Cieľom predkladanej novely zákona je zjednodušiť proces získania a držby vodičského oprávnenia skupiny C1. Konkrétne máme za cieľ odbremeniť žiadateľov vodičského oprávnenia skupiny C1 (jedná sa o nákladné automobily do 7500 kg) od povinnosti robiť psychotesty, lekárske prehliadky a povinnú základnú kvalifikáciu vodičov za účelom získania alebo obnovy vodičského oprávnenia skupiny C1. Povinnosť absolvovania psychotestov sa netýka len nových žiadateľov o vodičské oprávnenie ale aj vodičov, ktorí toto oprávnenie majú. Predkladaná novela za cieľ odbremeniť od tejto povinnosti aj existujúcich majiteľov vodičských oprávnení C1, ktorí v súčasnosti musia chodiť na opakované psychotesty, lekárske prehliadky a povinnú základnú kvalifikáciu každých 5 rokov. Dôvodom predloženia tejto novely zákona je nelogickosť súčasnej právnej úpravy spojenej s vodičskými oprávneniami, ktoré zaviedla Európska únia. Psychotesty nemusí robiť držiteľ vodičského oprávnenia BE, ktorého jazdná súprava môže mať 7000 kg. Síce daný nákladný automobil do 7500 kg uvezie teoreticky viac len o 500 kg, ale v praxi môže byť ľahší ako jazdná súprava BE a naviac je rýchlostne obmedzený na 90 km/h. Je teda absurdné, aby bol vodič takéhoto automobilu šikanovaný každých 5 rokov psychotestami, lekárskou prehliadkou a povinnou základnou kvalifikáciou vodiča. Nákladný automobil do 7500 kg je kratší ako jazdná súprava BE čiže aj stabilnejší, keďže si náklad vezie priamo na aute a neťahá ho za sebou na ďalšom prívese ako je to v prípade jazdnej súpravy BE. Autá do 7500 kg využívajú na podnikanie najmä ľudia v potravinárskom priemysle na zásobovanie malých prevádzok potravinami ako pečivo, mäso a mliečne výrobky. Takéto autá teda zväčša nie vyťažované na maximum. Pri momentálnom nedostatku vodičov je táto novela zákona viac než akútna. Nových ale aj existujúcich majiteľov vodičských oprávnení skupiny C1 môže motivovať k nadobudnutiu a držbe takéhoto oprávnenia. Vodičov často odrádza zbytočná byrokracia v podobe lekárskych prehliadok, psychotestov a povinnej základnej kvalifikácii, ktoré stoja nemalé peniaze. Len počas obdobia korona krízy si neobnovilo svoje vodičské oprávnenia približne 20 000 vodičov. V súčasnej situácii je nanajvýš potrebné týmto vodičom zo strany štátu pomôcť minimálne zjednodušením procesu získania a držby vodičského oprávnenia a súčasne ich odbremeniť od poplatku za lekárske, psychologické vyšetrenie a od poplatku za povinnú základnú kvalifikáciu vodiča.
Návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a sociálne vplyvy. Návrh zákona má a neutrálny vplyv na ostatné posudzované oblasti.
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Pre vodičov s vodičským oprávnením skupiny C1 sa ruší povinnosť absolvovania pravidelných lekárskych prehliadok každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky.
K bodu 2 a 3
Legislatívno-technická zmena nadväzujúca na bod 1.
K bodu 4 a 5
Pre žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny C1 sa ruší povinnosť podrobiť sa psychologickému vyšetreniu a rovnako sa ruší povinnosť pravidelného psychologického vyšetrenia pre držiteľov vodičského oprávnenia skupiny C1.
K bodu 6 a 7
Predlžuje sa platnosť vodičského oprávnenia C1 z 5 rokov na 15 rokov.
K bodu 8
Pre osoby staršie ako 63 rokov sa skracuje platnosť vodičského oprávnenia skupiny C1 na 5 rokov.
K bodu 9 až 18
Legislatívno-technická zmena naväzujúca na predchádzajúce body.
Čl. II K bodu 1
Vypúšťa sa povinnosť podrobiť sa systému základnej kvalifikácie a systému pravidelného výcviku pre vodičov nákladnej dopravy s oprávnením C1.
K bodu 2
Vypúšťa sa povinnosť držiteľa mať osvedčenie o základnej kvalifikácii pre vodičské oprávnenie skupiny C1.
Čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov.