Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 28. septembra 2021Číslo: PREDS-240/2021
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť skupiny poslancov zvolávam 45. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
po skončení 44.schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci navrhujú prerokovať na schôdzi bod programu:
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Ladislava Kamenického a Dušana Muňka na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým žiada vládu Slovenskej republiky o predloženie Plánu vlády Slovenskej republiky na stabilizáciu stavu verejných financií od roku 2022 (tlač 699).
Boris K o l l á r v. r.