Národná rada Slovenskej republiky  
VIII. volebné obdobie  
540  
Interpelácie  
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané  
do 37. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky  
Bratislava júl 2021  
Z o z n a m  
písomných interpelácií poslancov Národnej rady Slovenskej republiky  
podaných predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky do 30. júla 2021  
1. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľ. Blahu na ministra  
zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky I. Korčoka podaná  
11. mája 2021 vo veci finančnej podpory Slovenskej republiky bieloruskej opozícii a  
občianskej spoločnosti  
2. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky R. Kazdu na ministra životného  
prostredia Slovenskej republiky J. Budaja podaná 20. mája 2021 vo veci povodne v k. ú.  
Rudno nad Hronom  
3. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky M. Kollára na ministra dopravy  
a výstavby Slovenskej republiky A. Doležala podaná 9. júna 2021 vo veci pozície  
ombudsmana Slovenskej pošty, a. s.  
4. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky R. Kazdu na ministra životného  
prostredia Slovenskej republiky J. Budaja podaná 16. júna 2021 vo veci stavu populácie  
medveďa hnedého v SR a útokov medveďov na ľudí  
5. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viliama Záhorčáka na ministra  
životného prostredia Slovenskej republiky J. Budaja podaná 23. júna 2021 vo veci účelovej  
finančnej rezervy vytváranej prostredníctvom organizácie Technické a záhradnícke služby  
mesta Michalovce  
6. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Habánika na ministra  
dopravy a výstavby Slovenskej republiky A. Doležala podaná 24. júna 2021 vo veci  
opätovného vyhlásenia verejného obstarávania na rekonštrukciu tzv. panelovej cesty v  
úseku Chocholná – Mníchová Lehota  
7. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky R. Kazdu na ministra životného  
prostredia Slovenskej republiky J. Budaja podaná 7. júla 2021 vo veci sanácie envirozáťaží  
8. Interpelácia poslanca Národnej rady Slovenskej republiky F. Kuffu na ministra  
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky S. Vlčana podaná 30. júla 2021  
vo veci podpory lesníckych firiem