N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY  
VIII. volebné obdobie  
Číslo: PREDS-222/2021  
683  
N á v r h  
na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej  
republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva  
Národná rada Slovenskej republiky  
v o l í  
podľa čl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 2 ods. 3 písm. b) zákona  
Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady  
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v tajnom hlasovaní  
na návrh poslancov – členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za  
stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko  
poslanca Mariana Kotlebu  
(ĽS Naše Slovensko)  
za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky  
na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.  
Bratislava september 2021