N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I KY  
___________________________________________________________________  
VIII. volebné obdobie  
Číslo: PREDS-209/2021  
681  
N á v r h  
na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky  
Národná rada Slovenskej republiky  
podľa § 2 ods. 3 písm. b), § 16 a § 60 zákona Národnej rady Slovenskej  
republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky  
v znení neskorších predpisov v spojení s Čl. 2 ods. 1 a 3 písm. c) ústavného zákona  
č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na  
preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a s § 73 ods. 2 zákona  
č. 215/2004 o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov,  
na návrh poslancov – členov Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za  
hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,  
A. o d v o l á v a  
poslankyňu Máriu Šofranko  
(OĽANO)  
z funkcie členky Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej  
republiky,  
poslankyňu Luciu Drábikovú  
(OĽANO)  
z funkcie členky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť  
funkcií,  
poslanca Radovana Marcinčina  
(OĽANO)  
z funkcie člena Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky,  
poslanca Martina Čepčeka  
(-)  
z funkcie člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie,  
vedu, mládež a šport;  
B. v o l í  
poslankyňu Luciu Drábikovú  
(OĽANO)  
za členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie  
rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu,  
poslanca Sebastiana Kozareca  
(OĽANO)  
za člena Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej  
republiky,  
poslankyňu Máriu Šofranko  
(OĽANO)  
za členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci,  
poslanca Milana Kuriaka  
(OĽANO)  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske  
záležitosti,  
poslanca Vojtecha Tótha  
(OĽANO)  
za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky  
na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu  
a za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske  
záležitosti,  
poslanca Erika Ňarjaša  
(OĽANO)  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií,  
poslanca Martina Čepčeka  
(-)  
za člena Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky,  
poslanca Lukáša Kyselicu  
(OĽANO)  
za člena Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky,  
poslanca Radovana Marcinčina  
(OĽANO)  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu,  
mládež a šport,  
poslanca Mareka Šefčíka  
(OĽANO)  
za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu,  
mládež a šport.  
Bratislava september 2021