VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA A NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
30. schôdza výboru
Č. CRD-988/2021
65
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
zo 16. septembra 2021
k spoločnej správe výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 575a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre ľudské práva a národnostné menšiny
A.schvaľuje
spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 575a),
B.poveruje
spoločného spravodajcu výborov Ondreja Dostála uviesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a predkladať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Eva Hudecová Peter Pollák
György Gyimesi podpredseda výboru
overovateľ