NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Číslo:
607
Návrh
UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ........................... 2021
k Správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatky Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2020 (tlač. č. 607)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a § 55d ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 401/2015 Z. z.
berie na vedomie
Správu špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatky Úradu špeciálnej prokuratúry o stave zákonnosti za rok 2020
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia: