Tézy
Vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov
Predmetná novela vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky bude vydaná na základe splnomocnenia § 105 ods. 3 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška ustanoví:
a)podrobnosti o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti pre výrobcu jednorazových plastových výrobkov a rybárskeho výstroja obsahujúceho plasty, ktoré vyplynú z vykonávacích rozhodnutí Komisie