1
PRÍLOHA č. 2
k Správe generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike
ZA ROK 2020
Tabuľková časť
Obsah:
2
3
K časti II.
Kriminalita cudzincov na našom území
Tabuľka 5.1.1
Počet stíhaných cudzincov
KP BA
KP
TT
KP
NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GPSR (ÚŠP)
SPOLU
2019
375
176
110
117
153
76
100
159
5
1271
2020
333
190
48
90
137
73
129
148
10
1158
Tabuľka 5.1.2
Počet obžalovaných
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GPSR (ÚŠP)
SPOLU
2019
282
144
81
86
77
58
80
133
0
941
2020
259
158
27
71
93
54
93
103
7
865
Počet odsúdených
2019
254
126
90
69
66
55
67
131
4
862
2020
224
142
36
51
71
41
73
91
2
731
Odovzdané trestné stíhania
Tabuľka 5.2.1
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GPSR (ÚŠP)
SPOLU
z toho v priamom právnom styku justičných orgánov
4
3
2
4
3
2
1
19
Celkový počet
5
6
5
11
8
5
1
2
43
Odovzdané trestné oznámenia
Tabuľka 5.2.2
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GPSR (ÚŠP)
SPOLU
z toho v priamom právnom styku justičných orgánov
63
28
55
30
34
25
27
40
302
Celkový počet
67
33
58
31
38
27
29
42
325
Tabuľka 5.2.3
Štát
Rok 2019
Rok 2020
Česká republika
158
169
Maďarsko
71
45
Poľská republika
32
20
Rakúska republika
17
13
Spolková republika Nemecko
36
20
Talianska republika
20
13
Francúzska republika
4
13
Rumunsko
14
17
Ukrajina
5
7
Španielske kráľovstvo
9
4
4
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
4
1
Srbská republika
7
9
Bulharská republika
11
1
Lotyšská republika
1
2
Grécka republika
1
Chorvátska republika
4
Belgické kráľovstvo
4
2
Turecká republika
2
2
Švajčiarska konfederácia
6
4
Cyperská republika
1
Slovinská republika
1
2
Čínska ľudová republika
1
1
Holandské kráľovstvo
1
2
Severné Macedónsko
3
Moldavská republika
1
2
Švédske kráľovstvo
3
2
Republika Bosna a Hercegovina
2
Spojené arabské emiráty
1
Uzbecká republika
1
Fínska republika
1
Gruzínska republika
2
Ruská federácia
1
Kórejská republika
1
Tuniská republika
4
Litovská republika
2
1
Brazília
1
iné
5
Spolu
422
368
Prevzaté trestné stíhania
Tabuľka 5.2.4
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
SPOLU
z toho v priamom právnom styku justičných orgánov
2
1
2
1
41
47
Celkový počet
2
3
2
3
1
1
41
53
Prijaté trestné oznámenia
Tabuľka 5.2.5
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
SPOLU
z toho v priamom právnom styku justičných orgánov
60
23
36
22
35
32
32
45
285
Celkový počet
66
28
36
22
35
38
36
45
306
Tabuľka 5.2.6
Štát
Rok 2019
Rok 2020
,
Česká
republika
372
280
Rakúska
republika
47
41
5
Poľská
republika
12
12
Maďarsko
40
14
Spolková
republika
Nemecko
9
1
Chorvátska
republika
3
2
Slovinská
republika
1
Francúzska
republika
1
Holandské
kráľovstvo
2
Rumunsko
2
2
Litovská
republika
1
Spojené
kráľovstvo
Veľkej
Británie
a
Severného
Írska
1
Fínsko
1
Srbská
republika
3
Spolu
488
359
Pasívna právna pomoc
Tabuľka 5.3.1
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
z toho v priamom právnom styku
627
137
131
97
109
126
106
108
2
1443
Celkom
743
159
133
98
121
152
116
124
4
1650
Tabuľka 5.3.2
Štát
Počet
Štát
Počet
Bieloruská republika
6
Ruská federácia
5
Bulharská republika
2
Slovinská republika
32
Česká republika
211
Spolková republika Nemecko
76
Grécka republika
4
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
8
Holandské kráľovstvo
4
Srbská republika
4
Chorvátska republika
7
Spojené štáty americké
3
Írsko
5
Španielske kráľovstvo
7
Kazašská republika
5
Rumunsko
9
Kórejská republika
4
Švajčiarska konfederácia
19
Lichtenštajnské kniežatstvo
6
Talianska republika
2
Lotyšská republika
3
Turecká republika
7
Maďarsko
45
Ukrajina
17
Poľská republika
7
Iné štáty
9
Rakúska republika
1143
6
Tabuľka 5.3.3
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
Výsluchy
53
12
9
4
7
7
35
10
137
Doručovanie
609
142
122
81
94
143
68
102
1361
Domové prehliadky, prehliadky nebytových priestorov
1
1
2
Zaistenie účtu
4
4
Zaistenie podľa § 551 Tr. por.
Zaistenie podľa
zákona č.650/2005 Z.z.
8
1
9
Sledovanie osôb a vecí
Odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky
5
1
1
7
Kontrolovaná dodávka
Použitie agenta
Cezhraničné sledovanie
1
5
1
7
Videokonferencia
1
1
Dočasné odovzdanie a prevzatie osoby
Predstieraný prevod
Európsky vyšetrovací príkaz
Tabuľka 5.3.4
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
Počet vybavených EVP
698
193
280
137
153
174
135
222
1
1993
z toho počet EVP s poskytnutím súčinnosti inej prokuratúre
13
16
48
19
12
25
16
30
179
Tabuľka 5.3.5
Štát
Počet
Štát
Počet
Belgické kráľovstvo
16
Maďarsko
276
Bulharská republika
23
Maltská republika
2
Cyperská republika
1
Poľská republika
274
Česká republika
1000
Portugalská republika
8
Estónska republika
1
Rakúska republika
146
Fínska republika
2
Rumunsko
44
Francúzska republika
7
Slovinská republika
19
Grécka republika
2
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
12
Holandské kráľovstvo
13
Spolková republika Nemecko
87
7
Chorvátska republika
7
Španielske kráľovstvo
9
Litovská republika
5
Švédske kráľovstvo
1
Lotyšská republika
17
Talianska republika
19
Luxemburské veľkovojvodstvo
2
Tabuľka 5.3.6
KP BA
KP TT
KP
NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GPSR (ÚŠP)
SPOLU
Výsluchy
442
215
210
103
115
336
106
289
1816
Domové prehliadky,
prehliadky nebytových priestorov
4
9
8
2
5
2
30
Sledovanie bankových a iných finančných transakcií
Odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky
23
2
25
Použitie agenta
2
2
Predstieraný prevod
2
2
Zaistenie veci
1
1
3
5
Videokonferencia
17
5
8
3
4
3
6
46
Dočasné odovzdanie a prevzatie osoby
Aktívna právna pomoc
Tabuľka 5.3.7
KP BA
KP TT
KP
NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GPSR
(ÚŠP)
SPOLU
z toho počet právnych pomocí v priamom právnom styku
36
14
193
51
44
18
243
533
6
1138
Celkom
82
53
305
80
75
51
307
618
23
1594
Tabuľka 5.3.8
Štát
Počet
Štát
Počet
Albánska republika
3
Nigérijská federatívna republika
2
Austrálsky zväz
3
Nórske kráľovstvo
5
Belgické kráľovstvo
6
Nový Zéland
3
Bieloruská republika
6
Panamská republika
3
Burkina Faso
3
Poľská republika
66
Bulharská republika
5
Portugalská republika
2
Cyperská republika
3
Rakúska republika
77
Česká republika
514
Ruská federácia
7
Čínska ľudovodemokratická republika
4
Rumunsko
16
Dánske kráľovstvo
3
Severomacedónska republika
4
Fínska republika
2
Slovinská republika
3
Francúzska republika
15
Spolková republika Nemecko
93
8
Grécka republika
4
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
160
Holandské kráľovstvo
4
Spojené štáty americké
199
Chorvátska republika
3
Spojená štáty mexické
2
Iracká republika
3
Srbská republika
24
Írska republika
40
Španielske kráľovstvo
21
Kanada
11
Švajčiarska konfederácia
36
Litovská republika
3
Talianska republika
14
Luxemburské veľkovojvodstvo
6
Turecká republika
18
Maďarsko
89
Ukrajina
70
Malajzia
2
Vietnamská socialistická republika
2
Moldavská republika
2
Iné štáty
33
Tabuľka 5.3.9
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GPSR (ÚŠP)
SPOLU
Výsluchy
36
18
79
18
33
16
215
37
21
473
Doručovanie
14
26
155
32
80
9
221
559
1
1097
Domové prehliadky, prehliadky nebytových priestorov
1
1
2
Zaistenie účtu
2
3
1
6
Zaistenie podľa
§ 551 Tr. por.
Zaistenie podľa
z. č. 650/2005
Sledovanie osôb a vecí
Odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky
2
2
4
Kontrolovaná dodávka
Použitie agenta
Cezhraničné sledovanie
Videokonferencia
Dočasné odovzdanie a prevzatie osoby
Predstieraný prevod
Európsky vyšetrovací príkaz
Tabuľka 5.3.10
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GPSR (ÚŠP)
SPOLU
Počet vydaných EVP
422
292
604
208
322
211
342
222
37
2660
Tabuľka 5.3.11
Štát
Počet
Štát
Počet
Belgické kráľovstvo
26
Maďarsko
412
Bulharská republika
24
Maltská republika
4
9
Cyperská republika
12
Poľská republika
195
Česká republika
1189
Portugalská republika
9
Estónska republika
5
Rakúska republika
184
Fínska republika
2
Rumunsko
63
Francúzska republika
25
Slovinská republika
8
Grécka republika
4
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
133
Holandské kráľovstvo
35
Spolková republika Nemecko
167
Chorvátska republika
8
Španielske kráľovstvo
55
Litovská republika
11
Švédske kráľovstvo
14
Lotyšská republika
3
Talianska republika
67
Luxemburské veľkovojvodstvo
5
Tabuľka 5.3.12
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GPSR
(ÚŠP)
SPOLU
Výsluchy
372
326
520
201
228
230
426
289
53
2645
Domové prehliadky,
prehliadky nebytových priestorov
1
1
1
2
2
1
8
Sledovanie bankových a iných finančných transakcií
Odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky
1
1
2
Použitie agenta
Predstieraný prevod
Zaistenie veci
2
1
3
Videokonferencia
6
6
Dočasné odovzdanie a prevzatie osoby
Kontrolovaná dodávka
Počítačová kriminalita
Tabuľka 5.3.13
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR (ÚŠP)
SPOLU
Aktívna právna pomoc (počet žiadostí)
32
40
15
39
30
32
87
72
11
358
Pasívna právna pomoc (počet žiadostí)
40
3
1
27
71
Tabuľka 5.3.14
Štát
Počet A
Počet P
Štát
Počet A
Počet P
Austrálsky zväz
1
Maďarsko
5
2
Bielorusko
2
Ostrov Man
1
Belgické kráľovstvo
3
Panama
1
Bosna a Hercegovina
1
Poľská republika
6
8
10
Bulharská republika
1
2
Portugalská republika
1
Cyprus
3
Rakúska republika
6
7
Česká republika
54
28
Rumunsko
8
2
Dánsko
1
Ruská federácia
1
Estónska republika
2
Slovinská republika
1
Fínska republika
1
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
26
1
Francúzska republika
6
3
Spojené štáty americké
158
Ghana
1
Spolková republika Nemecko
16
7
Grécka republika
1
Svätý Vincent a Grenadína
1
Holandské kráľovstvo
5
Španielske kráľovstvo
17
4
Chorvátska republika
1
Švajčiarska konfederácia
2
1
Írsko
6
1
Švédske kráľovstvo
4
Japonsko
1
Talianska republika
6
Kanada
2
Turecká republika
2
2
Litovská republika
2
Ukrajina
2
Luxemburské veľkovojvodstvo
3
Uznávacie konanie
Tabuľka 5.3.15
zákonč.549/2011 Z.z.
zákonč.183/2011 Z.z.
zákonč.533/2011 Z.z.
§ 518 ods. 3 Tr. por.
SPOLU
Česká republika
74
12
8
94
Rakúska republika
39
4
43
Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska
4
18
22
Holandské kráľovstvo
1
12
1
14
Spolková republika Nemecko
2
10
1
13
Poľská republika
5
2
1
8
Maďarsko
2
1
3
Belgické kráľovstvo
3
3
Talianska republika
2
1
3
Slovinská republika
2
2
Grécka republika
1
1
Cyperská republika
1
1
Rumunsko
1
1
Celkom
135
62
9
2
208
11
Spolupráca s Eurojustom
Tabuľka 5.3.16
Celkový nápad
v roku 2019
Celkový nápad
v roku 2020
Veci organizačnej a personálnej povahy
50
69
Legislatíva
4
Prípady - SK dožadujúci štát
142
117
Prípady - SK dožiadaný štát
114
111
Prípady - neregistrované
26
15
Dotazníky
27
17
Správy podľa pokynu GP číslo 4/2008
10
11
CT register (spolupráca s národným korešpondentom pre veci terorizmu)
8
Spolu
369
352
Konanie o Európskom zatýkacom rozkaze
Tabuľka 5.5.1
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
SPOLU
Návrh prokurátora na vydanie EZR súdmi SR
25
7
4
7
5
5
6
59
EZR doručené
z cudziny
39
24
17
6
7
11
8
21
133
12
K časti III.
Celkový nápad vecí netrestnej oblasti
Tabuľka 1.1
rok/register
Pd + Kd
Gd
Pc + Kc
Pz
Gc
SPOLU
2018
11 606
1 683
4 203
337
1 178
19 007
2019
13 098
1 551
4 187
286
883
20 005
2020
11 469
1 551
4 270
279
728
18 297
rozdiel (2019 - 2020)
-1 629
0
+83
-7
-155
-1 708
Žaloby podľa CSP
Tabuľka 2.1.1
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
2018
0
0
5
2
0
0
0
1
0
8
2019
0
1
8
2
4
3
2
1
0
21
2020
0
1
11
15
0
1
1
0
0
29
Rozdiel (2019 - 2020)
0
0
3
13
-4
-2
-1
-1
0
+8
Návrhy na začatie konania podľa CMP
Tabuľka 2.1.2
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
2018
3
0
7
2
0
4
0
2
0
18
2019
2
5
16
6
1
21
1
10
0
62
2020
4
6
12
9
4
15
5
10
0
65
Rozdiel (2019 - 2020)
+2
+1
-4
+3
+3
-6
+4
0
0
+3
Vstupy do konania podľa CSP
Tabuľka 2.2.1
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
2018
2
0
1
1
3
0
0
0
1
8
2019
0
0
2
0
0
0
0
0
0
2
2020
0
0
0
1
1
1
1
0
0
4
Rozdiel (2019 - 2020)
0
0
-2
+1
+1
+1
+1
0
0
+2
13
Vstupy do konania podľa CMP
Tabuľka 2.2.2
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
2018
197
281
404
264
278
220
265
277
0
2 186
2019
179
315
353
251
279
243
270
272
2
2 139
2020
192
306
336
243
273
234
304
259
0
2 147
Rozdiel (2019 - 2020)
+13
-9
-17
-8
-6
-9
+34
-13
-2
+8
Dovolania generálneho prokurátora
Tabuľka 2.3.1
podnety na
dovolanie GP
bolo podaných
dovolaní GP
2018
337
13
2019
286
10
2020
279
10
Rozdiel (2019-2020)
-7
0
Protesty prokurátora
Tabuľka 3.1
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
2018
154
86
150
125
214
160
144
182
18
1 233
2019
310
251
130
205
167
156
282
208
11
1 720
2020
281
200
198
147
161
132
158
169
16
1 462
Rozdiel (2019 - 2020)
-29
-51
+68
-58
-6
-24
-124
-39
+5
-258
Upozornenia prokurátora
Tabuľka 3.2
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
2018
203
209
381
242
209
214
205
207
9
1 879
2019
220
168
251
222
233
208
226
239
8
1 775
2020
164
147
205
243
230
231
216
229
16
1 681
Rozdiel (2019 - 2020)
-56
-21
-46
+21
-3
+23
-10
-10
+8
-94
14
Podnety na výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti orgánmi verejnej správy
Tabuľka 3.1.1
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
2018
978
504
566
625
684
613
844
687
1 007
6 508
2019
1 315
506
626
594
881
631
853
682
887
6 975
2020
1 019
394
582
541
775
634
738
686
995
6 364
Rozdiel (2019 - 2020)
-296
-112
-44
-53
-106
+3
-115
+4
+108
-611
Previerky zachovávania zákonnosti v orgánoch verejnej správy
Tabuľka 3.2.1
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
2018
105
185
219
176
213
178
186
209
3
1 474
2019
117
180
184
174
206
177
180
219
2
1 439
2020
110
178
176
175
207
178
181
222
1
1 428
Rozdiel (2019 - 2020)
-7
-2
-8
+1
+1
+1
+1
+3
-1
-11
Správne žaloby
Tabuľka 3.3.1
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
2018
11
1
3
1
3
7
1
15
5
47
2019
12
2
1
2
10
2
2
7
1
39
2020
5
3
10
0
3
9
15
6
3
54
Rozdiel (2019 - 2020)
-7
+1
+9
-2
-7
+7
+13
-1
+2
+15
Vstupy do konania pred správnym súdom
Tabuľka 3.3.2
KP BA
KP TT
KP NR
KP TN
KP ZA
KP BB
KP PO
KP KE
GP SR
SPOLU
2018
1
0
2
1
2
0
0
0
2
8
2019
2
1
1
7
3
1
3
0
0
18
2020
2
0
0
9
3
0
0
2
0
16
Rozdiel (2019 - 2020)
0
-1
-1
+2
0
-1
-3
+2
0
-2
15
K časti VI.
Štatistický prehľad činnosti registra trestov
Tabuľka 6.1
2019
2020
Rozdiel
Rozdiel v %
Spracované dokumenty z prokuratúr, súdov a matrík
128 733
123 429
-5 304
-4%
Žiadosti o odpis spolu
347 237
453 186
105 949
31%
Žiadosti o výpis spolu
430 611
350 642
-79 969
-19%
Žiadosti z RT ČR a vybavené v RT SR podľa zmluvy medzi SR a ČR
904
687
-217
-24%
Žiadosti z RT SR a vybavené v RT ČR podľa zmluvy medzi SR a ČR
11 016
5 607
-5 409
-49%
Spracované ECRIS notifikácie
13 406
16 803
3 397
25%
Spracované ECRIS žiadosti o informáciu
41 285
39 071
-2 214
-5%
Odoslané ECRIS notifikácie
1 319
1 233
-86
-7%
Odoslané ECRIS žiadosti o informáciu
915
845
-70
-8%
Celkový počet spracovaných dokumentov
975 426
991 503
16 077
2%
Žiadosti o výpis na FO
401 666
333 145
-68 521
-17%
Žiadosti o výpis na PO
28 945
17 497
-11 448
-40%
Žiadosti o výpis na FO s prekladovým formulárom
258
394
136
53%
Žiadosti o výpis spolu
430 611
350 642
-79 833
-19%
Žiadosti o odpis na FO doručené poštou
13 072
15 367
2 295
18%
Žiadosti o odpis na FO doručené elektronicky
334 024
437 629
103 605
31%
Žiadosti o odpis spolu
347 237
453 186
105 900
30%
<