NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII . volebné obdobie
/N Á V R H/
UZNESENIE
Národnej rady Slovenskej republiky
z ............
k Návrhu na dočasné rozšírenie zapojenia Slovenskej republiky do vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI
Národná rada Slovenskej republiky
na základe článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky
vyslovuje súhlas
s dočasným rozšírením zapojenia Slovenskej republiky do vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI.