Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 29. júna 2021
Číslo: PREDS-163/2021
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 17 ods. 2 a § 109 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť poslancov zvolávam 34. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
po skončení 33. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci na schôdzi žiadajú prerokovať
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery podpredsedovi vlády Slovenskej republiky a ministrovi financií Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi (tlač 610).
Boris K o l l á r v. r.