VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-9247/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
556
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................. 2021,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava máj 2021